Szkolenie G8D

Autor: Piotr Stokłosa
Opublikowano: 01-03-2023

szkolenie-g8dG8D, 8D, Global 8Disciplines, czyli usystematyzowana metodologia rozwiązywania problemów, rozwinięta i stosowana przemyśle motoryzacyjnym. Szczególną w procesie rozwiązywania problemów zwrócono na poprawne zdefiniowanie problemu, które jest kluczowe do znalezienia poprawnego rozwiązania. Aby to osiągnąć, konieczne jest powołanie multidyscyplinarnego zespołu, czyli takiego, w skład którego wchodzą osoby z różnych obszarów organizacji. Ich połączone doświadczenie może doprowadzić do wytworzenia efektu synergii – wspólnie osiągną więcej niż działają osobno.

Sercem metody jest krok czwarty, w który dokonuje się analizy przyczyn źródłowych. W tym celu stosowanych jest wiele narzędzi, z których najpopularniejsze to technika pięciu pytań 5-WHY. Ta metoda wydaje się prosta, jednak w praktyce nie zawsze potrafimy jej właściwie używać. Kluczowe jest, aby kolejne pytania i odpowiedzi prowadziły coraz głębiej w stronę przyczyn systemowych. Bo tylko działania systemowe mogą zagwarantować trwałe usunięcie przyczyn problemu.

 

Zobacz też:

Trening kreatywności – twórcze projektowanie procesów i rozwiązywanie problemów

Kreatywność to cecha, z którą się rodzimy - a później idziemy do szkoły. Wpływa na nią nasze doświadczenie, czy postawa względem życia. Można ją jednak na nowo pobudzić. W dzisiejszym świecie biznesu kreatywność ma ogromne znaczenie. Funkcjonujemy bowiem w organizacjach, które z dnia na dzień stają się bardziej złożone, procesy zawiłe i skomplikowane, a dokumentacja nieczytelna i nieskuteczna. Standardy funkcjonujące w organizacjach są barierą dla pomysłów i prób „walki” z marnotrawieniem zasobów i czasu. Standaryzacja jest łączona z usztywnieniem, brakiem elastyczności. Warto więc podjąć próbę uproszenia i uelastycznienia naszych organizacji. Do tego potrzeba jednak zmiany. Musimy zmienić podejście, optykę, w


Efektywne rozwiązywanie problemów zgodnie z wymaganiami CQI‑20

Szkolenie w formie uzupełnionego teorią treningu, opartego o warsztaty wykonywane w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, oparte na realnych przykładach problemów jakościowych występujących w procesie produkcyjnym uczestników szkolenia. Szkolenie ma na celu wypracowanie gotowych narzędzi efektywnego rozwiązywania problemów zgodnych z wymaganiami przemysłu motoryzacyjnego zapisanymi w normie IATF 16949 oraz podręczniku CQI-20. Wprowadzenie do metodologii rozwiązywania problemów: narzędzia jakości w EPS wg normy IATF 16949:2016, cykl PDCA, różnice pomiędzy metodami EPS (G8D, QRQC, A3…), G8D – sekwencyjny plan działań. Identyfikacja problemu oraz działania natychmiastowe: analiza problemu, problem w ujęciu procesowym, poziomy eskalacji problemu, wybór narzędzia do rozwiązywania problemu, reklamacje wewnętrzne oraz zewnętrzne


QRQC – rozwiązywanie problemów jakościowych i analiza przyczyn źródłowych

Wprowadzenie do metodologii rozwiązywania problemów wg QMS: narzędzia jakości wg normy IATF 16949:2016, Quick Response Quality Control – metoda szybkiej reakcji na błędy, założenia QRQC: 3R – San Gen Shugi, cykl PDCA, poziomy eskalacji QRQC. Rozwiązywanie problemów jakościowych na linii produkcyjnej – Line QRQC działania natychmiastowe: detekcja – red box, komunikacja – QRAP, analiza natychmiastowa – porównywanie, weryfikacja – potwierdzenie działań. Eskalacja problemu i reakcja na reklamację klienta – Logical thinking. Quick Response: charakterystyka problemu – PDCA, 5W2H, zabezpieczenie klienta – natychmiastowe akcje zabezpieczające, organizacja i wnioski z sortowania (TLR), analiza poprzednich wypadków. Przyspieszenie procesu – Assigning tasks. Analizy


Praktyczna obsługa reklamacji

Klient – definicja, trudny klient Podstawy komunikacji Typy zachowania klientów – prosty schemat podziału w oparciu o wybrane cechy Komunikacja z klientami o różnych typach zachowania – rady praktyczne Przygotowanie do rozmowy z klientem: analiza sytacji sformułowanie celu przygotowanie strategii Analiza sytacji po zakończeniu rozmowy Rodzaje pytań: otwarte, zamknięte, sugerujące Parafraza Przygotowanie raportu ze spotkania z klientem Wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowie z klientem Oczekiwania klienta związane z reklamacją Przyjmowanie lub odrzucanie reklamacji - podejście praktyczne gromadzenie danych wzorce rozmowy z klientem w procesie przyjmowania lub odrzuczania reklamacji Wynajem firmy zewnetrznej do selekcji/naprawy/kontroli: miejsca działania kryteria wyboru zawartość kontraktu


Praca u podstaw – powiększanie wartości i eliminowanie strat

Szkolenie dwudniowe w formie uzupełnionego teorią treningu, opartego o pracę w grupie, case studies oraz krótkie warsztaty. Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z elementami filozofii szczupłego zarządzania w zakresie: Pokonanie oporu przed zmianą. Organizacja procesowa. Budowanie skutecznych zespołów. Ciągłe usprawnianie: ujawnianie problemów, jakość wbudowana w proces, skuteczne rozwiązywanie problemów, standaryzacja jako podstawa zmian, eliminowanie strat. Wizualizacja procesu: wskaźniki i ich mierniki, wyznaczenie celów, klarowne raporty. Ewaluacja i ocena dynamiczna - działanie cyklu PDCA.