Zatwierdzanie części do produkcji seryjnej według PPAP (AIAG) oraz PPA (VDA)

Zakres szkolenia:

 • Wymagania przemysłu motoryzacyjnego odnośnie zatwierdzenia procesu produkcyjnego oraz części do produkcji seryjnej wg normy IATF 16949
 • Zatwierdzanie części do produkcji według wymagań PPAP (AIAG):
  • podręcznik PPAP edycja 4, marzec 2006,
  • miejsce procesu zatwierdzania części do produkcji seryjnej w zarządzaniu projektem według APQP,
  • wymagania ogólne: cel przeprowadzania PPAP, kiedy PPAP jest wymagany, zakres i poziomy PPAP,
  • przygotowanie elementów niezbędnych do walidacji produktu i procesu – 18 elementów: dokumentacja dotycząca wyrobu, dokumentacja procesowa, walidacja planu nadzoru podczas significant production run oraz elementy związane z produkcją testową, potwierdzenie zgodności ze specyficznymi wymaganiami klientów (CSR),
  • walidacja – zatwierdzenie procesu: Part Submission Warrant, status PSW, przechowywanie dokumentów,
  • powiadamianie klienta o zmianach.
 • Zatwierdzenie wyrobu i procesu zgodnie z VDA2 edycja 6, kwiecień 2020
  • PPA w kontekście wymagań IATF 16949,
  • VDA2 edycja 6, kwiecień 2020,
  • planowanie i uzgodnienie procedury PPA,
  • zdarzenia inicjujące procedurę PPA i elementy matrycy zdarzeń inicjujących,
  • elementy porozumienia PPA zgodnie z VDA MLA,
  • przebieg procedury PPA: sekwencja procedury PPA (internal PPA/external PPA), samoocena wyrobu i procesu, zatwierdzenie procesu/zatwierdzenie wyrobu; dokumentacja PPA, decyzja klienta,
  • dokumentacja PPA,
  • PPA w MLA.
 • PPA [VDA] vs PPAP [AIAG]

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz wymagania PPAP w powiązaniu z wymaganiami IATF 16949:2016.
 • Poznasz korzyści wynikające z właściwego podejścia do zaawansowanego planowania jakości produktu w kontekście PPAP.
 • Poznasz główne różnice między wymaganiami AIAG i VDA w zakresie zatwierdzania części do produkcji seryjnej.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za proces projektowania wyrobu i procesu oraz osób biorących udział w tym procesie (grupa projektowa).

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)