Szkolenie SPC

Autor: Piotr Stokłosa
Opublikowano: 28-02-2023
szkolenie SPC
Szkolenie statystyczne sterowanie procesami SPC

SPC, czyli Statistical Process Control to zestaw narzędzi statystycznych ułatwiających zapewnienie jakości w produkcji. Dzięki narzędziom SPC takim jak karty kontrolne oraz współczynniki zdolności można z dużym prawdopodobieństwem przewidywać ryzyka w procesie, szacować poziomy niezgodności oraz zapobiegać niekorzystnym zmianom. Więcej dowiesz się na ten temat na naszych szkoleniach poświęconych statystycznemu sterowaniu procesami.

 

Czytaj więcej:

SPC – statystyczne sterowanie procesami produkcyjnymi z wykorzystaniem oprogramowania proCONTROL

Rola i miejsce statystyki w ocenie zdolności procesu produkcyjnego – wykrywanie a zapobieganie Podstawowe pojęcia i oznaczenia statystyczne – populacja, próbka, reprezentatywność danych Źródła zmienności w procesach – przyczyny ogólne i specjalne, stabilność procesu Podstawowe parametry rozkładu procesu i ich ocena – wyśrodkowanie, rozrzut Struktura, główne funkcjonalności i zasady użytkowania programu proCONTROL Prowadzenie kart kontrolnych dla wartości ciągłych na przykładzie karty XR, XS i IMR budowa i zastosowanie kart kontrolnych XR, XS i IMR zakładanie kart kontrolnych w programie proCONTROL wprowadzanie danych, importowanie ze źródeł zewnętrznych interpretacja karty kontrolnej – przekroczenia granic kontrolnych, analiza sekwencji sygnałów Wskaźniki zdolności interpretacja


Statystyczne sterowanie procesami SPC

Rola i miejsce statystyki w ocenie zdolności procesu produkcyjnego – wykrywanie a zapobieganie Podstawowe pojęcia i oznaczenia statystyczne – populacja, próbka, reprezentatywność danych Źródła zmienności w procesach – przyczyny ogólne i specjalne Podstawowe parametry rozkładu procesu i ich ocena – wyśrodkowanie, rozrzut, kształt Graficzna analiza rozkładu procesu za pomocą histogramu oraz wykresu pudełkowego (box-plot) Typy kart kontrolnych i ich zastosowania – karty dla wartości ciągłych oraz atrybutywnych/ dyskretnych, Prowadzenie kart kontrolnych dla wartości ciągłych na przykładzie karty X-R przygotowanie do wprowadzenia kart gromadzenie danych, tworzenie wykresów i ich interpretacja (granice interwencji, analiza nielosowych sekwencji) wyznaczanie współczynników zdolności w oparciu


Zdolność krótkoterminowa czy długoterminowa?

Praktycznie każdy dostawca w przemyśle motoryzacyjnym wyznacza wskaźnikami zdolności, a całkiem spora grupa rozumie skąd się biorą i co oznaczają. Powszechnie wiadomo również, że należy je monitorować dla charakterystyk specjalnych, co wynika bezpośrednio z normy ISO/TS 16949 oraz specyficznych wymagań klientów. Jednak gdy w odniesieniu do poszczególnych współczynników zaczyna się używać określeń "zdolność krótkoterminowa" lub "zdolność długoterminowa", pojawiają się wątpliwości. Nic w tym dziwnego, uwzględniając fakt, że interpretacje poszczególnych klientów znacząco różnią się od siebie. ? Zanim będziesz kontynuować, czy czytałeś już:Interpretacja współczynników zdolności procesu Cp i CpkPorównanie współczynników zdolności Cp/Cpk oraz Pp/Pk Rozbieżności są szczególnie widoczne, gdy zestawimy wymagania rynku amerykańskiego, obejmującego grupę klientów związanych z


Stosowanie zalecanych granic kontrolnych na kartach SPC w wysoko zdolnych procesach

Podstawowym kryterium oceny stabilności procesu na kartach XR, XS czy też I-MR jest obserwacja przekroczeń granic kontrolnych (ang. control limits), nazywanych również granicami interwencji lub granicami reagowania. Szerokość tych granic wyznacza się na podstawie rozrzutów w podgrupach (karty XR, XS) lub na podstawie ruchomego rozstępu (karta I-MR). Ich głównym zadaniem jest wykrywanie, czy w procesie nie wystąpiła przyczyna specjalna.   Na przykład przekroczenie górnej granicy kontrolnej (oznaczona jako GGK) na wykresie średnich oznacza, że średnia wartość pomiarów w danej podgrupie była znacząco wyższą niż dotychczas obserwowana. Taka sytuacja mogła mieć miejsce w przypadku pierwszego żółtego punktu na rysunku 1. Rysunek 1. Żółte punkty


Karty kontrolne Shewarta – przeżytek, czy narzędzie przyszłości?

Mówiąc o kartach kontrolnych zwykle mamy na myśli papierowe arkusze, opracowane przed prawie wiekiem przez Waltera A. Shewarta. Jednak mimo upływu lat praktyczne zastosowania tych narzędzi wciąż budzi wiele wątpliwości a odpowiedzi na nie wcale nie są jednoznaczne. Shewart zaproponował swoje karty jako proste narzędzie do nadzorowania procesów bezpośrednio w miejscu ich zachodzenia, a więc najczęściej w pobliżu linii produkcyjnej, na której powstaje obserwowana charakterystyka. Ze względu na dostępne na początku XX wieku metody rejestracji, podstawowym narzędziem do gromadzenia danych i rysowania wykresów była kartka papieru. Do dzisiaj zresztą w podręczniku SPC karty kontrolne są prezentowane w formie wypełnianych ręcznie arkuszy. Również sposób