SPC – statystyczne sterowanie procesami produkcyjnymi z wykorzystaniem oprogramowania proCONTROL

Zakres szkolenia:

 • Rola i miejsce statystyki w ocenie zdolności procesu produkcyjnego – wykrywanie a zapobieganie
 • Podstawowe pojęcia i oznaczenia statystyczne – populacja, próbka, reprezentatywność danych
 • Źródła zmienności w procesach – przyczyny ogólne i specjalne, stabilność procesu
 • Podstawowe parametry rozkładu procesu i ich ocena – wyśrodkowanie, rozrzut
 • Struktura, główne funkcjonalności i zasady użytkowania programu proCONTROL
 • Prowadzenie kart kontrolnych dla wartości ciągłych na przykładzie karty XR, XS i IMR
  • budowa i zastosowanie kart kontrolnych XR, XS i IMR
  • zakładanie kart kontrolnych w programie proCONTROL
  • wprowadzanie danych, importowanie ze źródeł zewnętrznych
  • interpretacja karty kontrolnej – przekroczenia granic kontrolnych, analiza sekwencji sygnałów
 • Wskaźniki zdolności
  • interpretacja wskaźników zdolności Cp/Cpk oraz Pp/Ppk według wymagań AIAG
  • wyznaczanie współczynników zdolności w przypadkach szczególnych (granice jednostronne, granice fizyczne)
  • wpływ modelu rozkładu statystycznego na analizę zdolności - dobór modelu rozkładu w programie proCONTROL
 • Podsumowanie szkolenia – pytania i odpowiedzi

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz, czym są przyczyny ogólne i specjalne zmienności w procesie i jak minimalizować ich wpływ.
 • Nauczysz się monitorować procesy produkcyjne z wykorzystaniem kart kontrolnych XR, XS i I-MR w oprogramowaniu proCONTROL.
 • Zrozumiesz interpretację współczynników zdolności procesu jako narzędzi do oceny ryzyka.
 • Dowiesz się, jak dobierać i konfigurować karty w programie proCONTROL w przypadku różnego typu procesów (z granicą jednostronną, wysoko zdolne, z systematycznym dryfem itp.)
 • Zrozumiesz znaczenie doboru modelu rozkładu dla poprawności oceny procesu i dowiesz się, jak ten proces realizować w oprogramowaniu proCONTROL.

Adresaci szkolenia:

 • osoby odpowiedzialne za monitorowanie procesów z wykorzystaniem narzędzi SPC
 • pracownicy działów jakości odpowiedzialni za utrzymanie i raportowanie zdolności procesowych
 • osoby poszukujące oprogramowania umożliwiającego realizację monitorowania procesów na żywo (ongoing process monitoring)

Czas trwania:

 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)