Wymagania standardu IATF 16949:2016 wraz z wymaganiami normy ISO 9001:2015

Termin i czas szkolenia: 07.10-08.10.2024
2 dni, od 9:00 do 17:00

Miejsce: Kraków
Nr szkolenia: 81/24


Cena netto: 1 950,00 PLN
Cena brutto: 2 398,50 PLN

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu


Zakres szkolenia:

 • IATF 16949:2016 + ISO 9001:2015 – omówienie idei zmian
 • Zakres standardu, powołania normatywne, terminy i definicje
 • Kontekst organizacji
  • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
  • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych
  • Zakres systemu zarządzania jakością - wymagania specyficzne klientów jako element systemu zarządzania jakością; omówienie kluczowych aspektów wymagań podręczników referencyjnych – APQP / VDA 4, PPAP / VDA 2, FMEA / VDA 4, SPC / VDA 4, MSA / VDA 5 w kontekście wymagań standardu IATF16949
  • System zarządzania jakością - zwiększony nacisk na podejście procesowe wg normy ISO9001, Koncepcja Motoryzacyjnego Podejścia Procesowego APA na bazie wytycznych IATF i standardu IATF16949
 • Przywództwo – zaangażowanie kierownictwa, polityka, role organizacyjne, odpowiedzialność i uprawnienia
 • Planowanie – ryzyka i szanse, plany awaryjne, cele jakościowe i działania w celu ich osiągnięcia
 • Wspomaganie – zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko dla operowania procesów, zasoby do monitorowania i pomiarów, kompetencje, świadomość, komunikacja, zarządzanie dokumentacją i wiedzą organizacji
 • Operacje – Planowanie, rozpoznanie wymogów klienta, projektowanie, nadzór nad zewnętrznie dostarczanymi procesami, produktami i usługami, realizacja produkcji i usług, zwalnianie produktu i usługi, nadzór nad niezgodnymi wyjściami
 • Ocena rezultatów - Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena – Ocena satysfakcji klienta, Audyty wewnętrzne, Przegląd zarządzania
 • Doskonalenie - Niezgodności i działania korygujące, Ciągłe doskonalenie
 • Załączniki A (Plan kontroli-normatywny) oraz B (Bibliografia Automotive-wytyczne)
  • Wpływ zmian na proces certyfikacji/recertyfikacji
  • Omówienie wymagań podręcznika - Rules for achieving IATF recognition 5th edition for IATF 16949
  • Omówienie wytycznych podręcznika - IATF Guidance to IATF 16949
 • Podsumowanie szkolenia, dyskusja, uwagi

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz wymagania IATF 16949.
 • Nabędziesz umiejętność interpretacji poszczególnych wymagań i przekładania ich na elementy Systemu Zarządzania Jakością.
 • Zrozumiesz powiązania wymagań IATF 16949 z mapą procesów twojej organizacji.
 • Zrozumiesz konieczność dokumentowania wyników procesów w optymalnym zakresie.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób pracujących w przemyśle motoryzacyjnym od pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością, przez właścicieli procesów/menadżerów, audytorów wewnętrznych, po specjalistów wszystkich obszarów organizacyjnych.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
 • bufet kawowy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

Cena nie obejmuje:

 • kosztów zakwaterowania