Specyficzne wymagania BMW dla dostawców przemysłu samochodowego

Termin i czas szkolenia: 22.11.2024
1 dzień, od 9:00 do 17:00

Miejsce: Kraków
Nr szkolenia: 95/24


Cena netto: 1 100,00 PLN
Cena brutto: 1 353,00 PLN

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu


Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie do wymagań BMW Group w świetle norm IATF: 16949:2016 oraz VDA
  • wymagania BMW do specyfikacji IATF: 16949:2016
  • „Lastenheft” jako podstawowa specyfikacja techniczna
  • LSV czyli źródło specyficznych wymagań BMW
 • Zarządzanie projektem:
  • charakterystyka faz projektowych na podstawie BMW flayer (od BBG do seryjnej produkcji)
  • wymagania jakościowe na poszczególną fazę projektową
  • dodatkowe wymagania w poszczególnych milestonach (status części, Cpk, gotowość procesu itd.)
  • interpretacja planu projektu na podstawie STPPP
 • Statystyczne sterowanie procesem na podstawie GS 98000 (VDA 5)
  • wymagania stawiane zdolnością procesowym (Cm;Cmk / Pp;Ppk / Cp;Cpk)
  • analiza systemów pomiarowych (MSA / R&R)
 • PPAP na portalu klienta według specyfikacji VDA volume 2
  • fazy PPAP
  • charakterystyka dokumentów oraz procesu na portalu IPQ
 • Zarządzanie reklamacjami w bazie qWIN:
  • proces eliminacji problemu bazując na standardzie GS 95015
  • metodologia tworzenia raportu 8D oraz jego punktacja
  • charakterystyka platformy qWIN/qVIEWR (wyszukiwanie reklamacji, raportów CR oraz sprawdzianie poziomów PPM)
 • Omówienie formularzy i dokumentacji klienta:
  • GS 90017 - Ciągła walidacja niezawodności produktu w fazie produkcji seryjnej
  • GS 91008 – FMK
  • GS 91001/2/4 – Oznakowanie wyrobów
 • Zarządzanie dostawcami na podstawie bazy LPKM NEXT
 • Platformy wspomagające kontakt, wymianę plików oraz informacji (TEREG, PARS II, PANAMA, SUPPLIER DATA MAINTENANCE)
  • archiwizacja plików na platformie PARS II
  • wyszukiwanie aktualnych specyfikacji BMW na platformie TEREG
  • wymiana plików między dostawcą, a BMW na platformie PANAMA
  • zapewnienie klientowi podstawowych informacji na temat dostawcy na platformie SUPPLIER DATA MAINTENANCE
 • Rekwalifikacja produktu i procesu zgodnie z GS 90018-1/2
 • Audit produktu i procesu w kontekście wymagań klienta (PZS – Process Series)
 • Supplier Warranty Status -zasady zarządzania serwisem i reklamacjami
UWAGA: Szkolenie nie obejmuje wymagań logistycznych.

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz wymagania specyficzne BMW obowiązujące dostawców przemysłu motoryzacyjnego.
 • Poznasz oczekiwania BMW w zakresie procesu komunikacji między klientem a dostawcą.
 • Zrozumiesz, jak skutecznie implementować te wymagania w systemach zarządzania swojej organizacji.

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy działów jakości, produkcji, inżynierii i zarządzania projektem firm dostarczających lub planujących rozpoczęcie współpracy jako dostawcy BMW
 • Audytorzy wewnętrzni
 • Osoby odpowiedzialne za bezpośrednią komunikację z klientem

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad)
 • bufet kawowy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

Cena nie obejmuje:

 • kosztów zakwaterowania