Maturity Level Assurance (MLA) ‑ wymagania VDA w zarządzaniu projektem

Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie
 • VDA MLA w kontekście wymagań IATF 16949
 • Wymagania klientów niemieckiego rynku motoryzacyjnego
 • VDA MLA edycja 3, czerwiec 2022 – kluczowe zmiany
 • Cel i zakres VDA MLA
 • Klasyfikacja ryzyka (ABC) oraz identyfikacja „Ścieżki krytycznej”
 • Komunikacja i współpraca w łańcuchu dostaw
 • Zawartość poziomów dojrzałości
 • Klasyfikacja części (A-, B-, C-, D-samples)
 • Zestawy kryteriów oceny poziomów dojrzałości
 • Ocena, raportowanie i eskalacja
 • Korelacja APQP / MLA / PDP
 • Pytania i odpowiedzi, dyskusja

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz koncepcję metodologii VDA MLA jako narzędzia kontroli w obrębie zarządzania projektem.
 • Będziesz w stanie zastosować kryteria pomiarowe MLA w procesie tworzenia nowego wyrobu, ukierunkowane na kamienie milowe projektu klienta.
 • Zrozumiesz koncepcję wymagań niemieckiego rynku motoryzacyjnego w obszarze kształtowania przyszłości systemów zarządzania jakością oraz współpracy w łańcuchu dostaw.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich szczebli zarządzania jakością odpowiedzialnych za współpracę z klientami rynku niemieckiego w zakresie wdrażania nowego wyrobu, uczestników procesu zarządzania projektem, działających zgodnie ze standardami VDA.

Czas trwania:

 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)