Znajomość podstawowych pojęć statystycznych w firmie motoryzacyjnej

Autor: Piotr Stokłosa
Opublikowano: 28-05-2014

Szkolenie online SPCPunkt 8.1.2 specyfikacji ISO/TS 16949 spędza sen z oczu wielu menadżerom. Zgodnie z zawartym tam sformułowaniem, które w wolnym tłumaczeniu brzmi: „Podstawowe pojęcia statystyczne, takie jak zmienność, sterowanie (stabilność), zdolność procesu oraz przeregulowanie powinny być rozumiane i wykorzystywane w całej organizacji”, audytor może zadać pytanie oceniające zrozumienie i wykorzystanie wspomnianych pojęć dowolnemu napotkanemu pracownikowi, niezależnie od zajmowanego przez niego stanowiska – może nim być inżynier procesu, ale również operator wózka widłowego czy pracownik księgowości. W praktyce audytorzy nie egzekwują wymagania 8.1.2 z aż taką konsekwencją i zwykle ograniczają się do poszukiwania wiedzy statystycznej u osób „bezpośrednio wpływających na jakość” (cokolwiek by to miało oznaczać). Innymi słowy, audytor raczej nie będzie indagował wspomnianego księgowego, być może odpuści wózkowemu, ale raczej zatrzyma się przy osobie wykonującej pomiary. Nie należy również wątpić, że wymagania audytora w stosunku do odpytywanego będą rosły wraz z wysokością i wagą zajmowanego przez niego stanowiska.

Z tych samych powodów wiedza na temat zagadnień i narzędzi statystycznych powinna być szczególnie wysoka wśród pracowników zajmujących takie stanowiska, jak inżynierowie jakości, inżynierowie procesu, inżynierowie i liderzy projektów, ale również brygadziści, kierownicy zmianowi czy przede wszystkim menadżerowie. Szczególną uwagę należy też zwrócić na kwalifikacje audytorów wewnętrznych, ponieważ wielu klientów (np. GM) w swoich wymaganiach specyficznych wprost wyraża oczekiwanie, że osoby pełniące tę funkcję powinny posiadać wiedzę z zakresu tzw. podręczników referencyjnych, do których w szczególności należy podręcznik SPC. 

Krótko mówiąc, w praktycznie każdej firmie zdecydowana większość pracowników powinna znać przynajmniej podstawowe koncepcje statystyczne a tych, których z obowiązku posiadania takiej wiedzy można by zwolnić jest naprawdę niewielu. Te wymagania są dla firm dużym wyzwaniem finansowym i organizacyjnym. Przeprowadzanie szkoleń dla dużych grup pracowników to konieczność odpowiedniego planowania zasobów (nie można doprowadzić do zakłóceń w produkcji spowodowanych brakiem kadry), konieczność wygospodarowania odpowiedniej ilości czasu, zapewnienia sali szkoleniowej itp.

Zauważając te trudności firma Pronost wyszła z nowatorską inicjatywą i przygotowała szkolenie z zakresu podstawowych wymagań statystycznego sterowania procesami w formie e-learningowej. Szkolenie to pod względem merytorycznym odpowiada ponad jednodniowemu szkoleniu z zakresu podstaw SPC. Materiał jest prezentowany w formie animowanych prezentacji prowadzonych przez profesjonalnego lektora. Takie podejście umożliwia przekazanie materiału w formie zbliżonej do zwykłego szkolenia a jednocześnie pozwala uczestnikowi na wielokrotne odtwarzanie przedstawionej treści, aż do jej wystarczającego przyswojenia. 

Szkolenie składa się z 6 modułów, wszystkie są zakończone testami kompetencji . W trakcie szkolenia uczestnik zapoznaje się z materiałem zawartym w 8 prezentacjach, wykonuje samodzielnie 3 zadania oraz ma możliwość przeczytania artykułów rozszerzających i rozwijających podstawową tematykę. Samodzielne przejście całego szkolenia, łącznie z testami i zadaniami, to około 8 godzin. W tym miejscu warto jeszcze raz podkreślić zalety rozwiązań elarningowych:

  • każdy z uczestników pracuje we własnym tempie, co pozwala uniknąć problemów wynikających ze zróżnicowania poziomu w grupie,
  • każdy pracuje w dogodnym dla siebie czasie, dzięki czemu nie ma problemu z organizacją i dyspozycyjnością  uczestników,
  • do przedstawionej treści można wielokrotnie wracać, co ułatwia jej przyswojenie,
  • konieczność realizacji zadań i rozwiązywania testów sprawia, że nie występuje zjawisko „jazdy na gapę”, które często pojawia się w dużych grupach szkoleniowych – każdy musi wykazać się pełnym zaangażowaniem, aby zaliczyć materiał.

Kurs przebiega pod okiem doświadczonego trenera. Wszelkie wątpliwości oraz pytania mogą być zgłaszane bezpośrednio do niego lub za pośrednictwem forum, dzięki czemu dyskusja może toczyć się w szerszym gronie uczestników.

Oczywiście większość wymienionych powyżej korzyści ma przede wszystkim charakter formalny, Nie należ jednak zapominać o podstawowym celu tego szkolenia, jakim jest podnoszenie świadomości jakościowej w organizacji, co z kolei prowadzi do globalnego zmniejszenia kosztów zarówno dobrej jak i złej jakości.

Zapraszamy do skorzystania z przedstawionej propozycji – pierwszego w Polsce szkolenia e-learningowego z tematyki statystyczne sterowanie procesami.

Kliknij tutaj, aby się zarejestrować.