Zarządzanie projektem w motoryzacji

Termin i czas szkolenia: 11.12.2024
1 dzień, od 9:00 do 17:00

Miejsce: Katowice
Nr szkolenia: 98/24


Cena netto: 1 100,00 PLN
Cena brutto: 1 353,00 PLN

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu


Zakres szkolenia:

 • Teoria zarządzania projektem
  • Podstawy zarządzania projektem
   • Definicje
   • Kluczowy zespół
   • Cykl życia projektu
   • Cele projektu i ich ocena
   • Realizacja projektu
  • Zespół projektowy w organizacji
   • Miejsce zespołu w organizacji
   • Zasady współpracy w zespole
 • Finanse projektu
  • Szacowanie kosztów
  • Budżetowanie kosztów
 • Zarządzanie projektem – zasoby i czas
  • Struktura projektu
  • Wykres Critical Path Method
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
  • Definicja ryzyka
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Narzędzia i metody
 • Główne wymagania dotyczące zarządzania projektem w motoryzacji wg IATF 16949
  • Projektowanie jako proces w systemie zarządzania jakością organizacji
  • Role projektowe w organizacji
  • Definicja zasobów
  • Proces projektowania wraz z jego oceną i doskonaleniem
  • Główne wymagania dotyczące zarządzania projektem w motoryzacji wg IATF 16949: planowanie i definiowanie celu, przygotowanie oferty, projektowanie wyrobu, projektowanie procesu wytwarzania, walidacja, sprzężenia zwrotne i działania korygujące
 • Zarządzanie projektem według podręczników AIAG APQP i VDA MLA, porównanie, różnice, przegląd dokumentów
 • Ćwiczenie – wykres CPM, role projektowe
 • Podsumowanie szkolenia, dyskusja, uwagi

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz wymagania dla kierujących i pracujących nad wdrażaniem projektów przemyśle motoryzacyjnym.
 • Nabędziesz umiejętność interpretacji poszczególnych wymagań zarządzania projektem.
 • Zrozumiesz konieczność dokumentowania wyników projektowania w optymalnym zakresie.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób pracujących w przemyśle motoryzacyjnym przy wdrażaniu nowych projektów w branży motoryzacyjnej od menedżerów projektu, przez członków zespołu projektowego, po osoby wspomagające zespół projektowy.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
 • bufet kawowy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

Cena nie obejmuje:

 • kosztów zakwaterowania