Wymagania IATF 16949:2016 (wraz z obowiązującymi SI) oraz ISO 9001:2015

Termin i czas szkolenia: 25.05-26.05.2023
2 dni, od 9:00 do 17:00

Miejsce: Wrocław
Nr szkolenia: 49/23


Cena netto: 1 950,00 PLN
Cena brutto: 2 398,50 PLN

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu


Zakres szkolenia:

 • Zakres standardu, powołania normatywne, terminy i definicje [SI 1, 15]
 • Kontekst organizacji -
  • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
  • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych
  • Zakres systemu zarządzania jakością - wymagania specyficzne klientów (CSR) jako integralna część systemu zarządzania jakością standardu IATF16949
  • System zarządzania jakością - podejście procesowe wg normy ISO9001 jako podstawa działania systemu zarządzania – filozofia PDCA oraz Koncepcja Motoryzacyjnego Podejścia Procesowego APA – najlepsze praktyki wg IATF16949 na bazie VDA 12 oraz AIAG – CQI 16
  • Bezpieczeństwo produktu – jako integralna część działania systemowego [SI 2, 23]
 • Przywództwo –
  • Przywództwo i zaangażowanie kierownictwa w skutecznym wdrażaniu wymagań normy – odpowiedzialność korporacyjna, ocena skuteczności i efektywności procesów [SI 12], powołanie właścicieli procesów,
  • Polityka jakości,
  • Role organizacyjne wraz z określeniem odpowiedzialności i uprawnień
 • Planowanie –
  • Rozpoznanie ryzyk i szans w procesach organizacji jak podstawa działania systemu zarządzania – działania zapobiegawcze i plany awaryjne, [SI 3, 17, 21]
  • Cele jakościowe i działania w celu ich osiągnięcia,
 • Wsparcie –
  • Zasoby ludzkie,
  • Infrastruktura – layout, [SI 10, 18]
  • Środowisko operowania procesów,
  • Wiedza organizacji,
  • Kompetencje – szkolenia oraz kompetencje audytorów wewnętrznych i drugiej strony, [SI 4, 22]
  • Świadomość i motywacja,
  • Komunikacja,
  • Zarządzanie udokumentowanymi informacjami – księga jakości [SI 5], zapisy, specyfikacje inżynieryjne
 • Działania operacyjne –
  • Planowanie, rozpoznanie i analiza wymogów klienta - Identyfikacja i Zarządzanie Specyficznymi Wymaganiami Klienta (CSR),
  • Projektowanie i zatwierdzanie procesu produkcyjnego wg IATF 1949 oraz omówienie kluczowych aspektów wymagań podręczników referencyjnych – APQP/VDA-RGA, PPAP/VDA2, FMEA, SPC/VDA4, MSA/VDA5, [SI 6]
  • Nadzór nad zewnętrznie dostarczanymi procesami, produktami i usługami, realizacja produkcji i usług [SI 7, 8, 19]
  • Nadzorowanie zmian – zmiany tymczasowe [SI 11],
  • Nadzór nad niezgodnymi wyjściami – odstępstwa [SI 9], naprawy i przeróbki, likwidacja produktów niezgodnych
 • Ocena rezultatów –
  • Monitorowanie i pomiary procesów, definicja narzędzi statystycznych
  • Ocena Satysfakcji Klienta – Podstawa oceny skuteczności systemu zarządzania,
  • Analiza i ocena – ocena trendów
  • Audyty wewnętrzne – realizacja założeń IATF - APA -„V” oraz „CAPDo®” w audytach systemu, procesu, produktu [SI 14]
  • Przegląd zarządzania – podsumowanie działania systemu zarządzania [SI 13, 16]
 • Doskonalenie –
  • Niezgodności i działania korygujące – problem solving [SI 20], error proofing, zarządzanie gwarancjami, analiza zwrotów z terenu
  • Ciągłe doskonalenie
 • Załączniki A (Plan kontroli-normatywny) [SI 24, 25]
 • Podsumowanie szkolenia, dyskusja, uwagi
 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz wymagania IATF 16949.
 • Nabędziesz umiejętność interpretacji poszczególnych wymagań i przekładania ich na elementy Systemu Zarządzania Jakością.
 • Zrozumiesz powiązania wymagań IATF 16949 z mapą procesów twojej organizacji.
 • Zrozumiesz konieczność dokumentowania wyników procesów w optymalnym zakresie.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób pracujących w przemyśle motoryzacyjnym od pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością, przez właścicieli procesów/menadżerów, audytorów wewnętrznych, po specjalistów wszystkich obszarów organizacyjnych.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
 • bufet kawowy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

Cena nie obejmuje:

 • kosztów zakwaterowania