Negocjacje z trudnym klientem i dostawcą

Termin i czas szkolenia: 25.05-26.05.2023
2 dni, od 9:00 do 17:00

Miejsce: Kraków
Nr szkolenia: 48/23


Cena netto: 1 950,00 PLN
Cena brutto: 2 398,50 PLN

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu


Zakres szkolenia:

 • Klient – definicja, trudny klient, oczekiwania klienta
 • Podstawy negocjacji
  • definicja
  • etapy
  • cele
  • schemat
  • rady praktyczne
  • ĆWICZENIE: negocjacje w praktyce
 • Podstawy komunikacji:
  • dlaczego zaczynamy od psychologii
  • filtry (metaprogramy)
  • pierwsze wrażenie
  • syndrom windy
  • typy zachowania – prosty schemat podziału w oparciu o wybrane cechy
  • ĆWICZENIE: określenie własnego typu zachowania
  • komunikacja z klientami o różnych typach zachowania – rady praktyczne
  • ĆWICZENIE: rozmowa z klientami o różnych typach zachowania
 • Standard rozmowy z klientem
  • przygotowanie do rozmowy z klientem:
   • analiza sytuacji
   • sformułowanie celu
   • przygotowanie strategii
  • raport ze spotkania
  • analiza sytuacji po zakończeniu rozmowy
 • Rodzaje pytań: otwarte, zamknięte, sugerujące
 • Parafraza
 • Zawartość raportu ze spotkania z klientem
 • ĆWICZENIE: wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowie z klientem
 • Trudny partner i reklamacje:
  • definicja reklamacji
  • przyjmowanie reklamacji – podejście praktyczne
  • odrzucanie reklamacji – podejście praktyczne
   • zgromadzenie i analiza danych
   • standard rozmowy z klientem podczas odrzucania reklamacji

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat podstaw psychologii klienta
 • Dowiesz się, jak efektywnie negocjować z klientem i dostawcą w trudnych sytuacjach - np. w tracie zarządzania reklamacją
 • Dowiesz się, jak efektywnie gromadzić informacje i wykorzystywać je w kontakcie z klientem w celu uzyskiwania optymalnych rozwiązań

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za negocjacje z klientem zarówno we wczesnych fazach projektowych (RFQ, przygotowywanie umowy) jak i w trakcie działających projektów (obsługa reklamacji, zarządzanie zmianami).
 • Treści przekazywane w szkoleniu są adresowane zarówno dla osób kontaktujących się z klientami jak i dostawcami (np. SQA)

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad, bufet kawowy)
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

Cena nie obejmuje:

 • kosztów zakwaterowania