World Class Manufacturing WCM jako system optymalizacji wszystkich procesów

Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie do metodologii World Class Manufacturing.
 • Podstawowe koncepcje.
 • Ukierunkowanie na rezultaty i ocenę – systematyczna eliminacja strat i marnotrawstwa.
 • Jak osiągnąć założone cele?
 • Dźwignie WCM.
 • Metodologie i narzędzia uniwersalne oraz specjalistyczne.
 • Linia wdrożenia kolejnych kroków.
 • 7 kroków dla każdej metodologii.
 • Rozszerzanie WCM na poszczególne procesy.
 • Kaskadowy proces wdrożenia modelu WCM.
 • Ocena osiągniętych rezultatów poprzez wskaźniki KPI.
 • Weryfikacja rezultatów, punktacja i potwierdzenie wyników.
 • Filary techniczne i menedżerskie WCM.

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz koncepcję WCM.
 • Zrozumiesz co stanowi wartość dodaną w procesach produkcyjnych.
 • Zrozumiesz potrzebę standaryzacji jako podstawę ciągłej poprawy procesów.
 • Zapoznasz się z metodami usprawniania i optymalizacji procesów.
 • Poznasz narzędzia do opisywania problemów oraz do wyszukiwania przyczyny źródłowej problemu.
 • Poznasz system oceny i poziomy zaawansowania w metodologii WCM.
 • Dowiesz się jakie są korzyści z wdrożenia World Class Manufacturing.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób które chcą zrozumieć logikę zarządzania metodologią WCM oraz zajmują się poprawą procesów logistycznych, produkcyjnych.
 • Adresatami naszego szkolenia są: managerowie wyższego i średniego szczebla, kontrolerzy finansowi, technolodzy, inżynierowie procesu, produktu, inżynierowie jakości, utrzymanie ruchu, specjaliści analizy pracy.
 • Szkolenie jest szczególnie przydatne dla pracowników firm współpracujących lub chcących rozpocząć współpracę z grupą FCA (Fiat Chrysler Automotive).

Czas trwania:

 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)