Monitorowanie i pomiar zadowolenia klienta w wytycznych PN‑ISO 10004:2018

Termin i czas szkolenia: 14.09-15.09.2023
2 dni, od 9:00 do 17:00

Miejsce: Pszczyna
Nr szkolenia: 64/23


Cena netto: 1 950,00 PLN
Cena brutto: 2 398,50 PLN

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu


Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie
 • Kluczowe elementy dotyczące zadowolenia klienta
 • Zadowolenie klienta w wymaganiach ISO 9001
 • Terminy i definicje
 • Zasady przewodnie
 • Struktura ramowa monitorowania i pomiarów zadowolenia klienta
 • Planowanie, projektowanie i rozwój
 • Działania operacyjne
 • Analiza danych dotyczących zadowolenia klienta
 • Komunikowanie informacji o zadowoleniu klienta
 • Monitorowanie zadowolenia klienta
 • Utrzymanie i doskonalenie
 • Podsumowanie

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Po szkoleniu uczestnicy posiadać będą WIEDZĘ w zakresie:
  • Wytycznych dotyczących monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta zawartych w PN-ISO 10004:2018
  • Kluczowych elementów niezbędnych do skutecznego i efektywnego monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
  • Ról, odpowiedzialności i uprawnień uczestników procesu monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
  • Wykorzystania monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta do doskonalenia wyrobów, usług i procesów organizacji
  • Doskonalenia procesu monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
 • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą UMIELI:
  • Zdefiniować kluczowe elementy procesu monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
  • Włączyć do procesu monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta dobre praktyki zawarte w wytycznych PN-ISO 10004:2018
  • Definiować role, odpowiedzialności i uprawnienia osób uczestniczących w procesie monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
  • Doskonalić proces monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
  • Audytować i dokonywać przeglądów procesu monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
 • Szkolenie ma na celu zbudować POSTAWĘ uczestników polegającą na uświadomieniu sobie:
  • Roli, odpowiedzialności i uprawnień w procesie monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
  • Znaczenia aktywnego zaangażowania uczestników zespołów i całej organizacji skuteczny i efektywny proces monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta oraz zwiększania zadowolenia klienta
 • Celem szkolenia jest:
  • Umożliwienie wykorzystania dobrych praktyk zawartych w wytycznych PN-ISO 10004:2018 w ustanowieniu, wdrożeniu, utrzymaniu i doskonaleniu skutecznego i efektywnego procesu monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest do:
  • wszystkich, którzy zarządzają organizacjami
  • osób pełniących lub zamierzających pełnić role właścicieli procesów
  • osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje zarządcze na różnych szczeblach organizacji
  • osób pełniących lub zamierzających pełnić rolę liderów zespołów zajmujących się monitorowaniem pomiarem zadowolenia klienta
  • uczestników zespołów zajmujących się lub mających wpływ na zadowolenie klienta oraz jego monitorowanie i pomiar
  • osób zajmujących systemami zarządzania jakością zgodnymi z ISO 9001 i IATF 16949
  • osób pełniących lub zamierzających pełnić role audytorów wewnętrznych

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
 • bufet kawowy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

Cena nie obejmuje:

 • kosztów zakwaterowania