Inicjowanie działania zespołów rozwiązywania problemów

W procesie rozwiązywania problemów często najtrudniejszym zadaniem jest praktyczne wykazanie efektu synergii pojawiającego się w pracy zespołowej. Nasi specjaliści pomogą Państwo opracować metody optymalnego doboru zespołów rozwiązywania problemów oraz wskażą, jak metodycznie podchodzić do tego typu zagadnień, wykorzystując popularne narzędzia jakości takie jak histogram, stratyfikacja, analiza Pareto, burza mózgów, wykres Ishikawy, analiza 5WHY i Drill-Deep.

Po udziale w naszych warsztatach członkowie zespołu lepiej zrozumieją, jak ważne jest odpowiednie zaplanowanie działań, a następnie mierzenie i analiza uzyskiwanych efektów oraz standaryzacja pozytywnych rozwiązań. W trakcie warsztatów uczestnicy starają się rozwiązań rzeczywisty problem związany z ich działalnością, poznając jednocześnie nowe techniki jakościowe. Uzyskany efekt jest wówczas podwójny – po cyklu spotkań mamy zwykle rozwiązany problem oraz pracowników z nową wiedzą i świadomością, że poznane metody sprawdzają się w praktyce.

Przygotowaliśmy więc ofertę adresowaną do wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych pragnących rozwijać swoje systemy zarządzania z wykorzystaniem zespołów roziązywania problemów.

Doradztwo obejmuje realizację następujących działań:

  • ocenę wstępną przedsiębiorstwa
  • szkolenie grupy pracowników z zakresu technik roziązywania problemów
  • wizyty konsultanta związane z przygotowaniem koniecznych zmian organizacyjnych i dokumentacyjnych
  • wizyty konsultanta związane z nadzorem nad procesem wdrażania modelu

W celu uzyskania szczegółowych informacji o ofercie, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy na adres biuro@pronost.pl