Optymalizacja oparta na lean manufacturing

Projekty związane z optymalizacją procesów produkcyjnych są obecnie jednym z najchętniej poszukiwanych produktów. Ze względu na rosnącą konkurencję i spowolnienie gospodarcze minimalizacja kosztów funkcjonowania staje się często prawdziwym „być albo nie być” dla wielu przedsiębiorstw.

Jeden z najbardziej spektakularnych efektów w postaci zmniejszenia kosztów wytwarzania, zmniejszenia kosztów złej jakości, zmniejszenia stanów magazynowych produkcji w toku i wyrobu gotowego, można uzyskać właśnie poprzez zastosowanie technik odchudzonego zarządzania.

Nasi specjaliści z dużym doświadczeniem w produkcji wielkoprzemysłowej wskażą Państwu obszary w których występują wąskie gardła, tworzą się niepotrzebne bufory, realizowanych jest zbyt wiele działań nie wytwarzających wartości dodanej. Wyjaśnią, jak uelastycznić planowanie produkcji, wyeliminować obszary start oraz skrócić czas wytwarzania. Jednocześnie zaproponują Państwu rozwiązania, które sprawią, że wdrożone rozwiązania będą się utrwalać i owocować w dłuższej perspektywie czasowej.

Przygotowaliśmy więc ofertę adresowaną do wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych pragnących rozwijać swoje systemy zarządzania z wykorzystaniem metod optymalizacji opartej na lean manufacturing.

Doradztwo obejmuje realizację następujących działań:

  • ocenę wstępną przedsiębiorstwa
  • szkolenie grupy pracowników z zakresu lean manufacturing
  • wizyty konsultanta związane z przygotowaniem koniecznych zmian organizacyjnych i dokumentacyjnych
  • wizyty konsultanta związane z nadzorem nad procesem wdrażania modelu

W celu uzyskania szczegółowych informacji o ofercie, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy na adres biuro@pronost.pl