Filozofia kaizen i ciągłe doskonalenie procesów

Zakres szkolenia:

 • Ćwiczenie: „W co gramy?”
 • Kluczowe elementy ciągłego doskonalenia
  • Podejście procesowe i zarządzanie procesami
  • Pętla PDCA i cykl Kolba
  • Standard i praca standaryzowana
  • Środowisko i kultura doskonalenia
  • Cele i mierniki
  • Przywództwo i zespoły
 • Ćwiczenie: Foodtrack „Zapiekanka”
 • Podstawy filozofii Kaizen i Lean Manufacturing
 • Narzędzia ciągłego doskonalenia
 • Warsztaty Kaizen – przygotowanie i prowadzenie

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Po szkoleniu uczestnicy posiadać będą WIEDZĘ w zakresie:
  • korzyści z Kaizen, Lean, 5S i standardów
  • kluczowych elementów niezbędnych do skutecznego i efektywnego procesu ciągłego doskonalenia
  • narzędzi ciągłego doskonalenia
  • najczęściej popełnianych błędów przy wdrażaniu i stosowaniu Kaizen
 • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą UMIELI:
  • systematycznie i systemowo stosować Kaizen w swoim obszarze
  • korzystać z narzędzi wspomagających wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie standardów
  • identyfikować marnotrawstwo
  • prowadzić działania doskonalące w swoich obszarach
 • Szkolenie ma na celu zbudować POSTAWĘ uczestników polegającą na uświadomieniu sobie:
  • swojej roli w procesie ciągłego doskonalenia
  • umiejętności łączenia swoich celów i działań z działaniami innych
 • Celem szkolenia jest:
  • Zrozumienie zasad Kaizen, Lean Manufacturing, 5S i standaryzacji
  • Nabycie umiejętności stosowania zasad Kaizen w swoim obszarze
  • Ostrzeżenie przed najczęściej popełnianymi błędami

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:
  • wszystkich, którzy chcą utrzymać bezpieczeństwo, skuteczność i efektywność na swoich stanowiskach pracy / swoich obszarach działania,
  • osób zajmujących się optymalizacją i doskonaleniem procesów,
  • osób zarządzających formalnie lub nieformalnie.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)