Podejście procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Zakres szkolenia:

 • Podstawowe definicje według ISO 9000
 • Procesy a wartość dodana, klient
 • Procesy a role osób - właściciel, uczestnik procesu
 • Koncepcja podejścia procesowego
 • Klasyfikacja (grupowanie) procesów - zarządcze, główne (realizacji wyrobu), pomocnicze
 • Orientacja na mierniki i analiza trendów
 • Zarządzanie celami mierników - BSC - strategiczna karta wyników
 • Interakcje między procesami - mapy procesów
 • Podejście procesowe według normy ISO 9001
 • Wdrażanie podejścia procesowego w organizacji

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz podstawy modelu procesu i organizacji procesowej.
 • Poznasz istotę podejścia miernikowego i celowego.
 • Zrozumiesz konieczność zastosowania reengineeringu struktury informacyjnej.
 • Poznasz korzyści wynikające z modelu procesowego zarządzania organizacją.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za zarządzanie organizacją na każdym poziomie menadżerskim. Sugerujemy również udział osób realizujących niższe funkcje managerskie.

Czas trwania:

 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)