Zarządzanie dostawcami

W związku z coraz większą samodzielnością polskich oddziałów dużych korporacji motoryzacyjnych, zauważamy coraz większą potrzebę wsparcia w zakresie metodologii związanej z kwalifikacją i zarządzaniem – oceną i rozwojem dostawców motoryzacyjnego łańcucha dostaw.

Zmiany dziejące się w obszarze wymagań dotyczących dostawców (jak choćby nowa wersja podręcznika VDA 6.3) obrazują konieczność rozwoju tego łańcucha silnie zorientowaną projektowo i procesowo.

Służymy naszym klientom wypracowaną metodyką kwalifikacji i oceny uwzględniającą wszystkie najnowsze trendy takich zrzeszeń przemysłu motoryzacyjnego jak VDA czy AIAG.

Przygotowaliśmy więc ofertę adresowaną do wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych pragnących rozwijać swoje systemy zarządzania w zakresie modeli efektywnego zarządzania dostawcami.

Doradztwo obejmuje realizację następujących działań:

  • ocenę wstępną przedsiębiorstwa
  • szkolenie grupy pracowników z zakresu efektywnego zarządzania dosatwcami – kwalifikacji, audytowania
  • wizyty konsultanta związane z przygotowaniem koniecznych zmian organizacyjnych i dokumentacyjnych
  • wizyty konsultanta związane z nadzorem nad procesem wdrażania modelu

W celu uzyskania szczegółowych informacji o ofercie, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy na adres biuro@pronost.pl