Wymagania wobec audytorów wewnętrznych według IATF 16949:2016

Autor: Maciej Nowiński
Opublikowano: 06-08-2017

Nowe wydanie normy dla motoryzacji IATF16949:2016 w znaczący sposób zmienia podejście do kompetencji audytorów wewnętrznych. Wymagania te zostały opisane w punktach 7.2.3 i 7.2.4 normy, precyzyjnie określając jakie szkolenia musi odbyć dana osoba, aby można było ją powołać na audytora wewnętrznego w organizacji.

Szkolenia te obejmują następujące tematy:

  • Prowadzenie audytów wewnętrznych zgodnie z wytycznymi ISO19011 – obejmuje tematykę planowania, prowadzenia, raportowania oraz zamykania niezgodności z audytu
  • Motoryzacyjne podejście procesowe w audytowaniu zawierające myślenie oparte na ryzyku – w naszych szkoleniach ten temat włączamy do zakresu szkolenia z ISO19011 lub wymagań IATF 16949:2016
  • Specyficzne wymagania klientów – CSR (Customer Specific Requirements), dla poszczególnych klientów z którymi współpracuje organizacja; z uwagi na coraz większy zakres tych wymagań sugerujemy realizację oddzielnych szkoleń dla poszczególnych klientów OEM
  • Wymagania norm ISO 9001 i IATF 16949 
  • Wymagania podręczników referencyjnych APQP/VDA-MLA, PPAP/VDA2, FMEA/VDA4, SPC/VDA4, MSA/VDA5 (jako alternatywne, po ukośniku, zostały podane nazwy podręczników dla rynku niemieckiego).

Warto też podkreślić, że uczestnictwo w wyżej wymienionych szkoleniach nie wystarcza, aby stać się audytorem wewnętrznym. W szczególności dodatkowe wymagania są formułowane wobec audytorów procesu, którzy powinni posiadać techniczną znajomość audytowanych przez siebie procesów technologicznych (np. szkolenia z technologii spawania, gięcia itp.). Z kolei audytorzy produktu analogicznie powinni posiadać techniczną znajomość produktu (jego przeznaczenie, szkolenia z rysunku technicznego, GDT itp.) oraz znajomość metod i narzędzi pomiarowych stosowanych do oceny charakterystyk tego produktu (np. szkolenie z metrologii). Warto tu również zaznaczyć, że norma IATF dopuszcza zastąpienie powyższych szkoleń doświadczeniem w zakresie omawianych poszczególnych zagadnień.

Powyższe wymagania warto skonfrontować z dosyć powszechną praktyką szkoleń „na audytora wewnętrznego”, w czasie których firmy szkoleniowe prezentują zwykle wymagania normy IATF 16949, omawiają zasady audytowania według ISO 19011 i ewentualnie wprowadzają elementy warsztatowe (case studies), a następnie kończą je egzaminem potwierdzającym nabycie wystarczających kwalifikacji. Uczestnicy takiego szkolenia otrzymują następnie certyfikat, który „nadaje” im uprawnienia audytora wewnętrznego. 

W świetle wymagań normy IATF 16949:2016 takie postępowanie wydaje się nieprawidłowe, ponieważ wynika z niej jednoznacznie, że to ORGANIZACJA nominuje daną osobę na stanowisko audytora wewnętrznego (czy też przydziela rolę procesową z określonym zakresem obowiązków i uprawnień) po stwierdzeniu, że spełnia ona wszystkie wymagania opisane w punktach 7.2.3 ora 7.2.4 normy.