Wiedza na kartki – konsultacje online

Autor: Piotr Stokłosa
Opublikowano: 17-06-2020

Rok 2020 wydaje się nam dzisiaj czasem niepewności. Jednak za kilka lat będziemy postrzegali obecne wydarzenia jako czas zmian. Każda zmiana nierozerwalnie wiąże się z obawami, ale też jest szansą na dalszy rozwój, ponieważ nowa sytuacja zamyka niektóre drzwi, ale też otwiera inne.

Firma Pronost zatrudnia i współpracuje z wieloma specjalistami z różnych obszarów powiązanych z tematyką zarządzania. Wynika to z faktu, że w dużych organizacjach produkcyjnych niezbędna wiedza jest bardzo szeroka a jednocześnie wąsko specjalizowana w poszczególnych obszarach działania. W praktyce oznacza to, że pojedynczy specjalista nie jest w stanie ogarnąć zagadnień związanych z zasobami ludzkimi, zarządzaniem produkcją, logistyką, kontrolą jakości, systemami pomiarowymi czy wymaganiami poszczególnych klientów.

Z drugiej strony Państwa potrzeby są zwykle bardzo konkretne i często można je zaspokoić w stosunkowo krótkim czasie, bez konieczności poświęcania całego dnia konsultacyjnego. A jeżeli nawet zakres działań w danym temacie jest bardzo czasochłonny, zwykle wolimy unikać żmudnych całodziennych spotkań, które po paru godzinach znacząco tracą na efektywności.

Opisany powyżej model współpracy organizacji i firm doradczych był dotychczas typowy. Wynikało to przede wszystkim z uwarunkowań logistycznych – konsultant musiał dojechać do zakładu klienta, często kilkaset kilometrów, więc należało jak najlepiej wykorzystać pełny dzień roboczy jego pracy.

Jednak wraz z początkiem epidemii koronawirusa nastąpiło ogromne przyspieszenie w zastosowaniach pracy i komunikacji zdalnej. O ile wcześnie taka forma funkcjonowania była postrzegana niezbyt przychylnie, dzisiaj możemy powiedzieć, że staje się standardem. Na przykład jeszcze pół roku temu propozycja prowadzenia rozmów handlowych za pomocą platformy wideokonferencyjnej była lekkim nietaktem a dzisiaj takie podejście jest dla wszystkich oczywistością.

Dostrzegając opisane powyżej zmiany postanowiliśmy zaproponować Państwu nowy produkt zatytułowany Wiedza na kartki.

Jego założenia są bardzo proste:

  1. Należy zamówić jeden z godzinowych pakietów konsultacji online.
  2. W ramach wykupionego pakietu można korzystać z konsultacji w dowolnych tematach objętych ofertą – w momencie zakupu pakietu nie trzeba decydować, jakich zagadnień będą dotyczyć konsultacje.
  3. Konsultacje mogą się odbywać w dowolnym zakresie czasowym oraz terminach ustalonych wcześniej z konsultantem.
  4. W ramach limitu godzin w danym pakiecie można zamawiać kolejne konsultacje z innych tematów.

Dzięki takiemu rozwiązaniu będą Państwo otrzymywali „punktowo” ukierunkowaną wiedzę i mieli okazję wyjaśnić swoje największe wątpliwości dotyczące różnych obszarów działania organizacji, korzystając w tym celu z wiedzy i doświadczenia naszych najlepszych specjalistów.