System zarządzania środowiskowego – praktyczne podejście w oparciu o wymagania ISO 14001

Termin i czas szkolenia: 22.01-23.01.2024
2 dni, od 9:00 do 17:00

Miejsce: Kraków
Nr szkolenia: 03/24


Cena netto: 1 950,00 PLN
Cena brutto: 2 398,50 PLN

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu


Zakres szkolenia:

 • Rozpoczęcie kursu,
 • Wprowadzenie do kursu:
  • Przedstawienie prowadzącego
  • Omówienie programu kursu
 • Kontekst organizacji:
  • Czynniki zewnętrzne wewnętrzne związane z wpływem na środowisko
  • Wymagania prawne i inne wymagania – identyfikacja i ocena zgodności
 • Przywództwo:
  • Rola i odpowiedzialność kierownictwa
  • Polityka firmy w odniesieniu do zagadnień związanych z wpływem na środowisko
  • Zadania, obowiązki i uprawnienia w systemie zarządzania
 • Ryzyka i szanse dotyczące:
  • Znaczących aspektów środowiskowych
  • Zgodności z wymaganiami związanymi z wpływem na środowisko
 • Planowanie działań w oparciu o wyniki analizy ryzyka.
 • Ocena wyników zaplanowanych działań – ustalanie zasad oceny i odpowiedzialności.
 • Wsparcie procesów:
  • Zasoby
  • Kompetencje
  • Świadomość
  • Komunikacja
  • Udokumentowane informacje
 • W odniesieniu do wymagań związanych z wpływem na środowisko.
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Planowanie i kontrola działań w zakresie systemu zarządzania środowiskowego.
 • Gotowość na sytuacje awaryjne.
 • Ocena działań.
 • Audyty wewnętrzne.
 • Przegląd systemu zarządzania.
 • Doskonalenie.

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz wymagania dotyczące zarządzania środowiskowego
 • Dowiesz się, jak włączyć te wymagania w funkcjonowanie procesów
 • Zrozumiesz powiązania pozwalające na planowanie i podejmowanie działań z uwzględnieniem perspektywy cyklu życia wyrobu/ usługi
 • Nauczysz się, jak wymagania prawne i inne związane z ochroną środowiska włączać do standardów działania firmy

Adresaci szkolenia:

 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i utrzymywanie wymagań systemu zarządzania środowiskowego, osoby odpowiedzialne za działania i decyzje powiązane z wpływem na środowisko (np.: powstawanie odpadów, korzystanie z substancji chemicznych, gospodarowanie zasobami,  powstawanie emisji do powietrza) w firmie.
 • Osoby zarządzające procesami/ właściciele procesów.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
 • bufet kawowy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

Cena nie obejmuje:

 • kosztów zakwaterowania