System zarządzania BHP – praktyczne podejście w oparciu o wymagania ISO 45001

Termin i czas szkolenia: 04.12-05.12.2023
2 dni, od 9:00 do 17:00

Miejsce: Wrocław
Nr szkolenia: 94/23


Cena netto: 1 950,00 PLN
Cena brutto: 2 398,50 PLN

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu


Zakres szkolenia:

 • Kontekst organizacji:
  • Czynniki zewnętrzne wewnętrzne związane z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników
  • Wymagania prawne i inne wymagania – identyfikacja i ocena zgodności
 • Przywództwo:
  • Rola i odpowiedzialność kierownictwa
  • Polityka firmy w odniesieniu do wymagań:
   • Bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
  • Zadania, obowiązki i uprawnienia w systemie zarządzania
 • Ryzyka i szanse dotyczące:
  • Bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
  • Wpływu ww. na bezpieczeństwo biznesowe
 • Planowanie działań w oparciu o wyniki analizy ryzyka.
 • Powiązanie analizy ryzyka z wynikami z oceny analizy ryzyka na stanowiskach pracy.
 • Ocena wyników zaplanowanych działań – ustalanie zasad oceny i odpowiedzialności.
 • Udział i konsultacje pracowników w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia.
 • Wsparcie procesów:
  • Zasoby
  • Kompetencje
  • Świadomość
  • Komunikacja
  • Udokumentowane informacje
 • W odniesieniu do wymagań związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników. Kompetencje audytorów.
 • Konsultacje i udział pracowników w systemie zarządzania ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracowników.
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Planowanie i kontrola działań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
 • Eliminacja zagrożeń i ograniczanie ryzyka w prowadzonych działaniach.
 • Zarządzanie zmianami
 • Ocena działań.
 • Wykorzystanie wyników audytów.
 • Przegląd systemu zarządzania.
 • Doskonalenie.

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz wymagania dotyczące zarządzania BHP
 • Dowiesz się, jak włączyć te wymagania w funkcjonowanie procesów
 • Zrozumiesz powiązania pozwalające na identyfikację ryzyk i szans związanych z BHP oraz ocenę zagrożeń dla pracowników na poziomie firmy, procesu, stanowiska pracy.
 • Docenisz świadoma współpracę z Inspektorem/ Specjalistą BHP w firmie.

Adresaci szkolenia:

 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i utrzymywanie wymagań systemu zarządzania BHP, osoby odpowiedzialne za działania i decyzje wpływające na bezpieczeństwo pracowników. Osoby zarządzające procesami/ właściciele procesów.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
 • bufet kawowy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

Cena nie obejmuje:

 • kosztów zakwaterowania