Specyfikacje geometrii wyrobów wg norm międzynarodowych ISO GPS z informacją o normie amerykańskiej ASME (GDT) ‑ podstawowe wymagania

Termin i czas szkolenia: 18.04-19.04.2024
2 dni, od 9:00 do 17:00

Miejsce: Kraków
Nr szkolenia: 31/24


Cena netto: 2 150,00 PLN
Cena brutto: 2 644,50 PLN

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu


Zakres szkolenia:

 • Tolerancje geometryczne normy międzynarodowe ISO GPS i norma ASME – Niejednoznaczność specyfikacji geometrii wyrobów za pomocą wymiarów z odchyłkami granicznymi. Konieczność stosowania tolerancji geometrycznych. Normy systemu ISO GPS (ISO 8015, ISO 1101, …) i norma amerykańska ASME Y14.5.
 • Wymiar i jego interpretacja Element wymiarowalny (feature of size). Domyślna dwupunktowa interpretacja wymiaru wg ISO i modyfikator E – wymaganie powłoki (ISO 14405-1, ISO 286). Domyślna definicja wymiaru wg ASME. Modyfikator CT – element wymiarowalny o wspólnej tolerancji. Wymiary GG, GN, GX, SA, LP. Pasowania luźne, mieszane i ciasne.
 • Tolerancje geometryczne GDT – podstawy - Zasady ISO GPS (ISO 8015). Podział tolerancji geometrycznych (ISO 1101). Wyrób nominalny i zaobserwowany. Symbole. Ramka tolerancji, ramka bazy. Oznaczanie elementu integralnego/pochodnego jako elementu tolerowanego/bazowego.
 • Tolerancje kształtu. Modyfikator CZ: Tolerancje prostoliniowości, płaskości, okrągłości, walcowości. Parametry i źródła błędów pomiarów techniką współrzędnościową na przykładzie pomiarów odchyłek okrągłości. Relacje między tolerancjami kształtu. Tolerancja płaskości ze polem łączonym (CZ). Tolerancja prostoliniowości osi z wymaganiem maksimum materiału.
 • Bazy i układy baz - Baza, element bazowy, odwzorowanie bazy. Baza pojedyncza (prosta, płaszczyzna), bazy cząstkowe (datum targets), układy baz (datum systems) – ISO 5449. Odwzorowa­nie elementów bazowych w pomiarach na współrzędnościowej maszynie pomiarowej.
 • Tolerancje kierunku. Modyfikator T - Tolerancje prostopadłości, równoległości i nachylenia elementu pochodnego (osi) oraz płaszczyzny. Tolerancje kierunku z modyfikatorami CZ i T(tangent plane – płaszczyzna przylegająca). Ograniczenie odchyłek kształtu przez tolerancje kierunku.
 • Tolerancje położenia - Tolerancje pozycji elementów pochodnych (punktu, osi, płaszczyzn symetrii) oraz płaszczyzny. Tolerancje pozycji szyku prostokątnego/kołowego otworów (ISO 5458). Wymiary teoretycznie dokładne. Modyfikatory CZ (pole łączone), SZ (pola oddzielne) oraz >< (więzy tylko dla kierunku) dla tolerancji pozycji szyku otworów. Kombinacja tolerancji dla tolerancji pozycji (ASME). Tolerancje współosiowości względem pojedynczej osi, osi wspólnej oraz układu baz. Tolerancje symetrii względem pojedynczej bazy. Ograniczenie odchyłek kierunku i kształtu przez tolerancje położenia.
 • Tolerancje profilu linii/powierzchni z bazą lub bez bazy Modyfikatory UF, UZ. - Tolerancje profilu linii/powierzchni (ISO1660) jako tolerancje ograniczające wymiary oraz odchyłki kształtu, kierunku i położenia. Modyfikator UF – element scalony. Tolero­wanie stożków. Modyfikatory dookoła i ze wszystkich stron. Modyfikator UZ – asyme­trycznie usytuowane pole tolerancji. Tolerancje profilu linii/powierzchni dla szyku elementów. Modyfikator >
 • Modyfikatory M, L, R - Wymagania: maksimum materiału (MMR), minimum materiału (LMR) i wzajemności (RPR) – ISO 2692. Tolerancje prostopadłości, pozycji, współosiowości z MMR. Tole-rancje pozycji pojedynczych otworów i szyku otworów prostokątnego/współosiowego /kołowego z MMR. Wpływ odchyłki wymiaru elementu bazowego na rozszerzenie wartości tolerancji dla elementu tolerowanego. Modyfikator SIM. Cele stosowania modyfikatorów M i L. Przykłady zerowej wartości tolerancji dla MMR i LMR. Obliczanie wymiarów sprawdzianów działania dla wymagania maksimum materiału.
 • Tolerancje bicia - Tolerancje bicia obwodowego promieniowego, osiowego. Tolerancje bicia całkowitego promieniowego i całkowitego osiowego. Tolerancja bicia jako tolerancja ograniczająca odchyłki kształtu i położenia.
 • Modyfikatory P, F - Zewnętrzne pole tolerancji dla otworu gwintowanego. Tolerowanie przecinania się osi. Tolerowanie stanu swobodnego.
 • Tolerancje ogólne - Tolerancje ogólne wymiaru i tolerancje ogólne geometryczne (ISO 2768).
 • Podstawowe różnice między ISO 1101:2017 oraz ASME Y14.5-2018 - Wybrane nowe symbole wprowadzone w ISO 1101:2017 oraz ASME Y14.5-2018. Modyfikator E i Rule #1 (ASME). Zerowa wartość tolerancji dla MMC i LMC, a mody­fikator wzajemności R wg ISO. Tolerancje elementów pochodnych wg ISO i ASME.
 • Ćwiczenia komputerowe i tablicowe - Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą tolerancji geometrycznych, inter­pretacja wyspecyfikowanych wymagań. Graficzne, wirtualne wyznaczanie odchyłek. Tolerancje geometryczne i technika pomiarów współrzędnościowych.Wykład z wykorzystaniem autorskiej aplikacji multimedialnej tolerancje geometryczne oraz stymulowanym interaktywnym uczestnictwem słuchaczy.W czasie szkolenia uczestnicy odpowiadają na krótkie pytania, przy czym prawidłowa odpowiedź potwierdza zrozumienie bieżącego materiału, niepełna stanowi podstawę do dalszych wyjaśnień. Interakcja uczestników z autorską, multimedialną aplikacją Tolerancje geometryczne ułatwia zrozumienie wymagań. Graficzne, wirtualne wyznaczanie odchyłek. Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą tolerancji geometrycznych – praca indywidualna oraz w 2(3) osobowych zespołach.

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz najważniejsze zasady tolerowania geometrycznego zgodne z wymaganiami norm międzynarodowych (ISO) wraz z porównaniem do normy amerykańskiej (ASME).
 • Zrozumiesz znaczenie GPS/GDT dla prawidłowej interpretacji rysunku technicznego z punktu spełnienia wymagań klienta i zapewnienia poprawności procesu technologicznego oraz pomiarowego.
 • Wyjaśnisz swoje wątpliwości odnośnie interpretacji różnych wymagań rysunkowych (na szkoleniu mogą zostać omówione przykłady przygotowane przez zamawiającego).
 • Dotychczas mogłeś nie stosować tolerancji geometrycznych, ale norma IATF 16949:2016 jak również klienci będą wymagać stosowania tolerancji geometrycznych ponieważ nie jest technicznie możliwe pełne i jednoznaczne zdefiniowanie geometrii wyrobów bez tolerancji geometrycznych.
 • Uzyskasz pewność, że właściwie zastosowane tolerancje geometryczne zdecydowanie ułatwiają sprawdzanie wyrobów.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane dla pracowników działów konstrukcyjnych, metrologów (w szczególności programistów i operatorów współrzędnościowych maszyn pomiarowych), technologów (inżynierów procesu) i operatorów obrabiarek CNC, pracowników narzędziowni, inżynierów jakości mających do czynienia z rysunkiem technicznym i odpowiedzialnych za jego akceptację i prawidłową interpretację oraz przełożenie wymagań rysunkowych na procesy technologiczne i pomiarowe.
 • Szkolenie jest przeznaczone nie tylko dla początkujących, nawet inżynierowie i technicy z ponad 10 letnim doświadczeniem często są zdziwieni, jak konieczne jest stosowanie tolerancji geometrycznych i jakie daje nowe możliwości pozwalające udoskonalić procesy, obniżyć koszty i podnieść satysfakcję klienta.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
 • bufet kawowy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

Cena nie obejmuje:

 • kosztów zakwaterowania