Nasi trenerzy

Maciej Nowiński

Maciej Nowiński

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach ze specjalnością automatyka i metrologia elektryczna i elektroniczna.

Pracę zawodową rozpoczął w 1992 roku jako konstruktor silników elektrycznych w CELMA S.A. w Cieszynie równocześnie wykładając elektrotechnikę w szkole średniej. Po zainteresowaniu się rynkami finansowymi  pracował w biurze maklerskim, a następnie od 1997 roku w przedstawicielstwie amerykańskiej firmy branży motoryzacyjnej jako Manager Serwisu i Pełnomocnik ds. Systemu Jakości.

W 2000 roku rozpoczął pracę w jednostce certyfikującej TUV RHEINLAND a następnie TUV AKADEMIA na stanowisku Audytora TUV CERT i Managera ds. motoryzacji gdzie realizował również zadania trenera z zakresu tematów związanych z obszarem rynku motoryzacyjnego.

W 2003 uzyskał uprawnienia audytora motoryzacyjnego IATF (International Automotive Task Force) i od tego czasu współpracuje z różnymi jednostkami certyfikującymi na stanowisku audytora IATF 16949.

Specjalizuje się w tematyce związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwami opartym na modelu podejścia procesowego i motoryzacyjnego podejścia procesowego, wymaganiami standardu IATF 16949, wdrażaniem nowych uruchomień (APQP), rozwojem audytorów wewnętrznych wg IATF 16949, VDA6.3, VDA6.5, prowadząc liczne szkolenia, warsztaty i konsultacje w firmach branży motoryzacyjnej.

Od 2005 roku Prezes Zarządu Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST firmy szkoleniowej i doradczej współpracującej z największymi korporacjami motoryzacyjnym na terenie Polski.


Piotr Stokłosa

Piotr Stokłosa, trener SPC i MSA

W latach 2000 – 2005 pracował jako wykładowca przedmiotów informatycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Filia w Cieszynie. Od roku 1999 tłumacz anglojęzycznej literatury z zakresu informatyki i zarządzania z dorobkiem ponad 25 tłumaczeń.

Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Od 2002 roku  związany z przemysłem motoryzacyjnym jako konsultant i trener w firmie Proview a następnie PRONOST. Specjalizuje się w tematyce statystycznej i metrologicznej, od lat prowadząc i rozwijając szkolenia z zakresu statystycznego sterowania procesami (SPC) oraz analizy systemów pomiarowych (MSA) dla branży motoryzacyjnej i nie tylko. Prowadzi również szkolenia z zakresu technik rozwiązywania problemów, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w pracy inżyniera jakości oraz odpowiedzialności za wyrób w przemyśle motoryzacyjnym. Kieruje również projektami dotyczącymi tworzenia i rozwoju oprogramowania wspierającego systemy zarządzania.

Od 2005 roku Wiceprezes Zarządu Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST firmy szkoleniowej i doradczej współpracującej z największymi korporacjami motoryzacyjnym na terenie Polski.


Anna Obrzut

Anna Obrzut

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na wydziale Towaroznawstwa, specjalizacja Zarządzanie Jakością Wyrobów.

Karierę zawodową rozpoczęła w 2006 roku w firmie Toora Poland produkującej felgi aluminiowe, gdzie była odpowiedzialna za System Zarządzania Jakością i audyty. W Valeo Engine Cooling była odpowiedzialna za rozwój dostawców (APQP, PPAP, audytu) w latach 2006 – 2008. Od 2008 roku związana z firmą Delphi (następnie BWI) gdzie do 2012 roku odpowiadała za wdrażanie nowych projektów ze strony jakościowej dla takich klientów jak JLR, Volvo, BMW, Ford.

Od 2012 roku objęła stanowisko Koordynatora ds. Systemów Zarządzania Jakością, główne obowiązki to audyty wewnętrzne systemu jakości, globalny nadzór nad specyficznymi wymaganiami klientów dla całej organizacji oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych z tematyki APQP, PPAP, FMEA, IATF 16949, CSR Volvo, CSR JLR, CSR BMW, CSR GM.

Współpracowała z klientami takimi jak: GM, Volvo, JLR, BMW, Ford. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dostawcami i w audytach. Obecnie w PRONOST odpowiedzialna za szkolenia z zakresu Specyficznych Wymagań Klientów (CSR) Volvo, JLR, GM, IATF 16949, Audytorów Wewnętrznych i Podejścia Procesowego.

Główne obszary zainteresowań to wymagania IATF, podręczniki AIAG (APQP, PPAP, FMEA) oraz specyficzne wymagania klientów branży samochodowej. Od roku 2013 współpracuje z firmą PRONOST jako trener i konsultant.


dr inż. Zbigniew Humienny

dr inż. Zbigniew Humienny

Czołowy polski specjalista w zakresie technik współrzędnościowych oraz wymiarowania i tolerowania geometrycznego, autor podręcznika „Specyfikacje geometrii wyrobów”, wykładowca Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej i ekspert Komitetu Technicznego ISO/TC 213, autor licznych publikacji z zakresu technik współrzędnościowych GDT/GPS.

Od roku 2005 współpracuje z firmą PRONOST, realizując szkolenia i doradztwo z tematyki: Wymiarowanie i tolerowanie współrzędnościowe GPS oraz analiza łańcuchów wymiarowych.


Zbigniew Huber

Zbigniew Huber

bsolwent wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Od 1994 związany z firmą Fideltronik IMEL jako inżynier procesu następnie quality manager a obecnie jako konsultant ds. badania niezawodności wyrobów oraz optymalizacji procesów technologicznych. Autor popularnego podręcznika „Analiza FMEA procesu”.

W swojej pracy praktycznie wykorzystuje narzędzia jakości a w szczególności techniki rozwiązywania problemów, narzędzia statystyczne i techniki error – proofing oraz opracowuje rozwiązania informatyczno – elektroniczne pozwalające na optymalizację operacji technologicznych.

Od 2009 współpracuje z Grupą Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o. przygotowując i prowadząc szkolenia z zakresu Poka-Yoke oraz FMEA.


Urszula Korzeniowska

Urszula Korzeniowska

Absolwentka Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej.

W latach 1991-2000 pracowała w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego na Politechnice Łódzkiej w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji. Tam prowadziła prace naukowo-badawcze w zakresie automatyzacji i organizacji procesów wytwarzania oraz metod optymalizacji procesów technologicznych. W tym okresie rozpoczęła współpracę w charakterze doradcy i szkoleniowca z ośrodkami szkoleniowymi oraz zakładami przemysłu motoryzacyjnego w zakresie komputeryzacji, automatyzacji, optymalizacji procesów, balansowania linii przepływowych; wdrożenia w zakresie: total quality management, preventive maintenance, employee involvement, simplicity, just in time.

W 2003 roku w celu nabycia kilkuletniej praktyki przemysłowej zaczęła pracę w zakładzie produkcyjnym należącym do IKEA Group, początkowo w charakterze planisty, a po roku jako szef produkcji. Na tym stanowisku pozostała przez kolejną dekadę, rozwijając swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie Lean Manufacturing i technik z nim związanych. W tym okresie zaczęła również prowadzić szkolenia w kraju i zagranicą w zakresie Lean Management, rozpowszechniając idee związane z odchudzaniem oraz ulepszaniem procesów przedsiębiorstwa.

Od 2012 roku współpracuje z Grupą Doradztwa Kreatywnego PRONOST, realizując szkolenia związane z filozofią Lean Management oraz metodami oraz technikami Lean Manufacturing, takimi jak: 5S, SMED, CI, VMS, VSM, ToC, SPS, PD i wiele innych.


Wiesław Zaborowski

Wiesław Zaborowski

Absolwent Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł inżynierski. Następnie ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej uzyskując tytuł magistra w Instytucie Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej.

Od 1992 roku związany z przemysłem motoryzacyjnym, przechodząc od szczebla pracownika produkcyjnego do kierownika, w byłym zakładzie produkującym samochody FSO. Obecnie pracownik Faurecii Automotive Polska S.A., w której pracuje od 2001 roku w zakresie ściśle związanym z jakością i metrologią. W swojej pracy zawodowej odpowiedzialny za nadzór nad sprzętem kontrolno – pomiarowym, specjalista w zakresie wzorcowania, analiz SPC i MSA, a także nadzoru nad maszynami współrzędnościowymi CMM. Dodatkowo pełni funkcję audytora wewnętrznego IATF 16949:2016 jak i również audytora wewnętrznego w laboratorium wg ISO 17025. Prowadzi szkolenia z zakresu metrologii, w tym: nadzór nad maszynami współrzędnościowymi, pomiar twardości, nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym i wiele innych.


Renata Sojka

Renata Sojka

Absolwentka kierunku Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, gdzie uzyskała tytuł inżyniera ze specjalności Zarządzanie Produkcją i Jakością, a następnie tytuł magistra w zakresie Zarządzania Zespołami Pracowniczymi.

Od 1996 związana z koncernem motoryzacyjnym, dostarczającym systemy bezpieczeństwa do największych producentów OEM w tym: Grupa VW, Mercedes-Benz, BMW, Ford, GM.

W Dziale Jakości od 17 lat, gdzie doświadczenie zbierała w różnych jego obszarach: kontrola w toku produkcji, kontrola wejściowa, planowanie jakości, koordynowanie PPAP/PPA, audyty wewnętrzne. Od 11 lat na stanowisku Administratora Systemu Zarządzania i Audytora Wewnętrznego IATF 16949. Certyfikowany Audytor VDA 6.3. Odpowiedzialna za planowanie, koordynowanie i realizację audytów wewnętrznych wymaganych w branży, w tym CSR: GM-QSB+; Ford-Q1 MSA; VW Group-Formel Q-Capability , D/TLD; BMW-GS 90018-2. Na co dzień wspiera Pełnomocnika w utrzymaniu i skutecznym doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością.

Główne obszary zainteresowań to normy serii ISO 9000, IATF 16949, VDA Booklets (VDA6.3, VDA6.5, VDA MLA, VDA2 …) oraz AIAG (APQP, PPAP, FMEA).

Z firmą Pronost współpracuje od 2015 realizując szkolenia z zakresu specyficznych wymagań Grupy VW oraz VDA MLA.


Dariusz Łotysz

Dariusz Łotysz

Absolwent Studiów Podyplomowych: Zarządzanie Jakością, Efektywne Zarzadzanie Przedsiębiorstwem, Optymalizacji Procesów i Doskonalenia Jakości, Audytor Wiodący ISO 9001 oraz Akademia Trenera. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

Szkolenia prowadzi od 2012 roku. Posiada 19 lat doświadczenia we współpracy i komunikacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi w handlu i branży motoryzacyjnej – w tym w kooperacji z partnerami z Azji (Japonia, Korea, Chiny).

Praktyczne doświadczenie jakościowe i procesowe – 10 lat pracy w działach jakości różnych firm z branży motoryzacyjnej i pokrewnych. Przeszedł wszystkie szczeble kariery: serwisant jakości, inżynier jakości w procesie, inżynier jakości w nowych projektach, menedżer jakości.

Współpracował z takimi klientami jak: Ferrari, Opel, Magna Steyr, Saab, Jaguar, FIAT, KIA, Hyundai, Suzuki, Audi. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem odnośnie podejścia procesowego oraz zarządzania systemami zgodnymi z ISO (9001, 16949).

Specjalizacja trenerska: zarządzanie procesowe, optymalizacja procesów, lean management, ciągłe doskonalenie, narzędzia rozwiązywania problemów, systemy zarządzania, współpraca z klientami i dostawcami, umiejętności miękkie w pracy inżynierskiej.


 

Robert Szczypiński

Robert Szczypiński

Informatyk z wykształcenia i zamiłowania.

Prowadzi szkolenia i konsultacje IT „od zawsze” skupiając się głównie na praktycznych zastosowaniach arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.

Szkolił między innymi pracowników przemysłu motoryzacyjnego, przemysłu obuwniczego, energetyki.

Od kilku lat współpracuje z Grupą Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o. prowadząc między innymi szkolenia z zakresu Microsoft Excel dla inżynierów motoryzacji, bezpieczeństwa danych w arkuszach kalkulacyjnych…


dr Iwona Burka

dr Iwona Burka

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni praktyk w zakresie wdrażania systemów zarządzania w organizacjach, wykładowca akademicki, konsultant, trener biznesu, uczestnik wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, autor i współautor licznych publikacji z zakresu systemów zarządzania, filozofii Kaizen i koncepcji Lean Management, w tym książki „Lean Service w teorii i praktyce” poświęconej problematyce „walki” z marnotrawstwem w organizacjach usługowych. Ma na swoim koncie uczestnictwo w uczelnianych projektach badawczych, komitetach naukowych konferencji i kongresów oraz projektach biznesowych, jak również pracę w radach nadzorczych spółek kapitałowych. Od ponad dwudziestu lat usprawnia procesy, systemy zarządzania oraz struktury organizacyjne w przedsiębiorstwach, „walczy” z marnotrawstwem na gruncie organizacyjnym oraz personalnym, „wyszczupla” firmy produkcyjne, usługowe oraz biura. Od dziesięciu lat wspiera swoją pracę w biznesie pracą naukowo-badawczą. Pasjonuje ją szeroko pojęte upraszczanie. Zaprojektowała autorski program zrównoważonego rozwoju osobistego, opierający się na zasadach i instrumentach koncepcji Lean oraz filozofii Kaizen (Kaizen Personalny). Od wielu lat wspiera budowanie systemów zarządzania wiedzą, obiegu dokumentów i informacji. Stara się również poprawiać efektywność rodzimych systemów edukacyjnych. Jest autorką bloga „Człowiek niemarnotrawny”.