G8D – techniki rozwiązywania problemów i analiza przyczyn źródłowych

Zakres szkolenia:

 • Systematyczne podejście do rozwiązywania problemów a cykl PDCA
 • Dokumentowanie procesu analizy reklamacji zgodnie ze standardem motoryzacyjnym G8D – typowe wzory formularzy i zasady ich wypełniania
 • D0 - Przygotowanie do rozpoczęcia procesu G8D
  • Identyfikacja problemu
  • Natychmiastowe działania powstrzymujące (Emergency Response Actions)
 • D1 - Powołanie zespołu
  • Rola zespołu w procesie doskonalenia
  • Funkcje w zespole rozwiązywania problemów (lider, przedstawiciel klienta, champion)
  • Tworzenie efektywnego zespołu rozwiązywania problemów jakościowych
  • Przydzielanie uprawnień i odpowiedzialności
 • D2 - Definiowanie problemu
  • Poprawne definiowanie problemów z wykorzystaniem metodyki 5W2H
  • Różnica między problemem a jego symptomem
  • Gromadzenie danych i ich wstępna analiza (arkusze kontrolne, analiza rozkładu procesu za pomocą histogramów, określanie priorytetów za pomocą analizy Pareto, stratyfikacja danych)
 • D3 - Tymczasowe działania korygujące
  • Rodzaje tymczasowych działań korygujących
  • Sposób wprowadzania tymczasowych działań korygujących
  • Cykl życia” tymczasowych działań korygujących
 • D4 - Poszukiwanie przyczyn źródłowych – root cause analysis
  • Burza mózgów jako wielofunkcyjne narzędzie kreatywnego myślenia
  • Wykres przyczynowo skutkowy Ishikawy
  • Analiza 5 WHY
  • Fault Tree Analysis
  • Analiza Drill Deep (3 x 5 WHY)
  • Priorytetyzacja problemów – metoda punktowa i porównywanie parami
 • D5 - Opracowywanie trwałych działań korygujących
  • Różnica między działaniami powstrzymującymi a tymczasowymi i trwałymi działaniami korygującymi
  • Planowanie działań i definiowanie odpowiedzialności
  • Podejmowanie decyzji z uwzględnieniem analizy kosztów i czasu
 • D6 - Wdrożenie i walidacja trwałych działań korygujących
  • Metody walidacji
  • Nadzór nad działaniami
  • Potwierdzenie skuteczności i trwałości wprowadzonych rozwiązań
  • Podejmowanie działań korygujących
  • Akceptacja klienta
 • D7 - Zapobieganie ponownemu pojawieniu się problemu
  • Utrwalenie uzyskanych rozwiązań poprzez standaryzację
  • Identyfikacja podobnych procesów w celu zastosowania w nich wprowadzonych rozwiązań
  • Budowanie organizacji nakierowanej na analizę doświadczeń - Lessons Learned
 • D8 – Uznanie pracy zespołu
  • Rola prawidłowego systemu motywacyjnego w działaniu zespołów rozwiązywania problemów

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz wymagania przemysłu motoryzacyjnego związane z metodycznym rozwiązywaniem problemów.
 • Docenisz znaczenie zespołów interdyscyplinarnych w efektywnym rozwiązywaniu problemów.
 • Dowiesz się, jak prawidłowo definiować problemy w celu ich prawidłowego rozwiązania.
 • Poznasz zastosowanie kluczowych narzędzi jakości w procesach rozwiązywania problemów.
 • Zrozumiesz rolę standaryzacji uzyskanych rozwiązań jako sposobu na unikanie problemów w przyszłości.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób uczestniczących w procesach rozwiązywania problemów w firmach, a w szczególności do pracowników działów jakości, produkcji, logistyki oraz utrzymania ruchu. W szkoleniu powinny uczestniczyć zarówno osoby odpowiedzialne za organizację pracy zespołów rozwiązywania problemów jak i ich faktyczni uczestnicy.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)