FMEA – analiza potencjalnych wad i ich skutków

Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie do tematyki oceny ryzyka
  • Idea FMEA – wpływ FMEA na redukcję kosztów, zapobieganie a reagowanie
  • Tworzenie FMEA na bazie wiedzy i poprzednich doświadczeń
  • Podstawowe rodzaje analiz FMEA i różnice między nimi – analiza koncepcji (CFMEA), systemu (SFMEA), projektu (DFMEA), procesu (PFMEA) i maszyny
  • Koncepcja System – Podsystem – Komponent (DFMEA)
  • Historia i rozwój metodyki FMEA
  • Powiązanie PFMEA z APQP – trylogia APQP, rewizje PFMEA i planu kontroli wynikające ze zmian w procesach
  • Dobre praktyki ułatwiające tworzenie i zarządzanie FMEA
 • Praktyczne przygotowanie do analizy DFMEA – robustness tools
  • ĆWICZENIE: Boundary diagram
  • ĆWICZENIE: Interface matrix
  • ĆWICZENIE: Parametr diagram
  • Identyfikacja funkcji
 • Omówienie przykładowego D-FMEA
  • Zasady doboru współczynników oceny ryzyka i wyznaczanie wskaźnika RPN
  • Podejmowanie działań zapobiegawczych i ocena ich skuteczności
  • Struktura i zasady wypełniania formularzy
 • Przygotowanie do analizy PFMEA
  • ZĆWICZENIE: Identyfikacja charakterystyk specjalnych
  • ĆWICZENIE: PFD (Process Flow Diagram)
 • Powiązanie pomiędzy D-DFMEA a P-FMEA
 • WARSZTATY: Opracowanie P-FMEA dla wybranego procesu/potencjalnej wady
  • Określenie potencjalnych wad, efektów i wagi
  • Identyfikacja potencjalnych przyczyn i prawdopodobieństwa wystąpienia
  • Określenie bieżących metod kontroli procesu (zapobiegania i wykrywania)
  • RPN
  • Opracowanie zalecanych działań i ich wpływ na redukcje ryzyka.
  • Aktualizacja PFMEA
 • Plan kontroli
  • ĆWICZENIE: Opracowanie planu kontroli dla wybranej operacji
  • Powiązanie PFMEA z planem kontroli

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz wymagania FMEA w powiązaniu z wymaganiami IATF 16949.
 • Poznasz wszystkie elementy związane z zarządzaniem projektami w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Zrozumiesz potrzebę stworzenia standardu zarządzania ryzykiem w organizacji.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za proces projektowania wyrobu i procesu oraz osób biorących udział w tym procesie (grupa projektowa).

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)