Efektywne rozwiązywania problemów zgodnie z wymaganiami CQI‑20

Termin i czas szkolenia: 17.10-18.10.2023
2 dni, od 9:00 do 17:00

Miejsce: Kraków
Nr szkolenia: 83/23


Cena netto: 1 950,00 PLN
Cena brutto: 2 398,50 PLN

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu


Zakres szkolenia:

Szkolenie w formie uzupełnionego teorią treningu, opartego o warsztaty wykonywane w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, oparte na realnych przykładach problemów jakościowych występujących w procesie produkcyjnym uczestników szkolenia. Szkolenie ma na celu wypracowanie gotowych narzędzi efektywnego rozwiązywania problemów zgodnych z wymaganiami przemysłu motoryzacyjnego zapisanymi w normie IATF 16949 oraz podręczniku CQI-20.
 • Wprowadzenie do metodologii rozwiązywania problemów: narzędzia jakości w EPS wg normy IATF 16949:2016, cykl PDCA, różnice pomiędzy metodami EPS (G8D, QRQC, A3…), G8D – sekwencyjny plan działań.
 • Identyfikacja problemu oraz działania natychmiastowe:
  • analiza problemu, problem w ujęciu procesowym, poziomy eskalacji problemu, wybór narzędzia do rozwiązywania problemu,
  • reklamacje wewnętrzne oraz zewnętrzne a działania powstrzymujące symptomy,
  • multidyscyplinarny zespół, ustalenie celu.
 • Definiowanie problemu:
  • zasada San Gen Shugi,
  • zbieranie danych: PFC, VSM, PFMEA, CP, SWI,
  • charakterystyki produktowe i procesowe oraz ich podział, wada w ujęciu procesowym,
  • analiza wady i jej efektów według zapisów PFMEA,
  • definiowanie problemu: 5W2H w ujęciu x2 oraz is/is not,
  • analiza czynników w podejściu 5M, diagram Ishikawy dla czynników – opis wytypowanych procesów.
 • Tymczasowe działania zaradcze – plan działań.
 • Identyfikacja przyczyn źródłowych:
  • definicja pojęcia „przyczyna źródłowa”, przyczyny źródłowe w ujęciu procesowym,
  • poszukiwanie przyczyn źródłowych w podejściu 5M, HERCA,
  • klasyfikacja hipotez (analiza Pareto),
  • rozwinięcie hipotezy (5why, elementy drill deep),
  • weryfikacja przyczyny źródłowej.
 • Trwałe działania korygujące:
  • poszukiwanie, określenie i weryfikacja działań korygujących (EP, MP),
  • plan wdrożenia działań korygujących (budowanie harmonogramów i przydzielanie zasobów),
  • walidacja działań korygujących.
 • Standaryzacja uzyskanych rozwiązań:
  • utrwalenie rozwiązań,
  • przeniesienie rozwiązań na inne obszary organizacji,
  • uaktualnienie dokumentacji,
  • szkolenia i zapisy (lesson learnt).
 • Informacja zwrotna – uznanie pracy zespołu.

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Przejdziesz pełną procedurę efektywnego rozwiązywania problemów dla problemu wybranego przez Twój zespół.
 • Dowiesz się kiedy i jak należy reagować na błędy.
 • Nauczysz się sprawnie identyfikować przyczynę źródłową.
 • Przekonasz się, że korzystne jest eliminowanie przyczyny źródłowej a nie skutków jej występowania.
 • Zauważysz jak zastosowanie metod efektywnego rozwiązywania problemów wpływa na polepszenie procesów a tym samym na wyniki firmy.
 • Będziesz umiał zmotywować zespół do utrzymania i polepszania ustalonych standardów.
 • Podniesiesz swoje kwalifikacje jako lidera zespołów reagowania na błędy.
 • Zrozumiesz potrzebę standaryzacji jako podstawę ciągłej poprawy procesów.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane głównie do członków zespołów efektywnego rozwiązywania problemów, managerów, liderów zespołów pracowniczych, liderów oraz członków zespołów poprawy jakości, liderów oraz członków zespołów ciągłych zmian oraz wszystkich realnie zaangażowanych w poprawę procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych, szkolenie może być przygotowane do pracy z pracownikami produkcyjnymi.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby o różnym stopniu zaawansowania w efektywne rozwiązywanie problemów, nie mające żadnej wiedzy, jak też osoby posiadające już wiedzę teoretyczną lub praktyczną.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad, kolacja, obiad)
 • bufet kawowy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

Cena nie obejmuje:

 • kosztów zakwaterowania