Audyt procesu realizacji wyrobu według VDA 6.3

Zakres szkolenia:

Szkolenie przygotowane w oparciu o ideę podejścia modułowego zrzeszenia niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego VDA - Modułu A (Ogólne podstawy dla Audytorów Procesu)  i Modułu B (Audytowanie w aspekcie idei - Product Life Cycle w łańcuchu dostaw).
 • Podejście procesowe w przemyśle motoryzacyjnym (według ISO 9001 oraz IATF 16949)
 • Podejście procesowe a Audyt procesu wytwarzania
 • Analiza ryzyk w modelu procesowym w oparciu o koncepcję modelu „żółwia”
 • Wymagania norm IATF 16949 oraz ISO 19011 w kontekście Audytu procesu wytwarzania
 • Metodyka audytu procesu
  • Wymagania kompetencyjne dla audytorów procesu wytwarzania wewnętrznych i łańcucha dostaw
  • Zasady organizacji audytów
  • Prowadzenie zapisów audytowych i interpretacja uzyskanych danych
  • Analiza ryzyka jako kluczowy element oceny audytowej
  • Działania poaudytowe – określanie priorytetów działań korygujących i doskonalących
 • Omówienie zakresu zastosowania wymagań w łańcuchu dostaw
 • Best practice / Lesson Learned – zbieranie informacji o dostawcy, wytyczne do oceny ryzyka
 • Narzędzia oceny dostawcy:
  • Analiza potencjału – narzędzie kwalifikacji dostawców w aspekcie idei - Product Life Cycle w łańcuchu dostaw w ujęciu projektowym
  • Ocena i klasyfikacja procesu wytwarzania dla produktu materialnego wg list katalogu od P2-P7 z uwzględnieniem oceny orientacji procesowej (elementy PR, TO, CO, RI)
  • Audyt specjalny (TLR)
 • Specyficzne wymagania klientów w odniesieniu do VDA 6.3 – Formel Q Capability, VW
 • Omówienie List pytań P2-P7
 • Test wiedzy
 • Podsumowanie i wnioski

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz powiązania VDA 6.3 rev.2 ze specyfikacją IATF 16949 w odniesieniu do procesu audytowego.
 • Poznasz procedury i mechanizmy audytowe VDA 6.3 rev.2.
 • Zrozumiesz zasady doskonalenia procesów produkcyjnych i produktu zgodnie z wymaganiami VDA 6.3 rev.2.
 • Poznasz specyficzne wymagania klientów w odniesieniu do VDA 6.3 rev.2.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane do pracowników średniego i wyższego szczebla wszystkich organizacji realizujących procesy audytowe według wymagań VDA 6.3 rev.2.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)