Analiza systemów pomiarowych MSA – pomiary ciągłe, atrybutywne i badania niepowtarzalne

Termin i czas szkolenia: 22.04-23.04.2024
2 dni, od 9:00 do 17:00

Miejsce: Ustroń
Nr szkolenia: 33/24


Cena netto: 1 950,00 PLN
Cena brutto: 2 398,50 PLN

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu


Zakres szkolenia:

 • Podstawowe pojęcia i oznaczenia statystyczne – populacja, próbka, reprezentatywność danych
 • Źródła zmienności w procesach – przyczyny ogólne i specjalne
 • Podstawowe parametry rozkładu procesu i ich ocena – wyśrodkowanie, rozrzut, kształt
 • Zmienność w procesie pomiarowym a zmienność procesu produkcyjnego
 • Podstawowe pojęcia metrologiczne (pomiar, rozdzielczość, wartość rzeczywista, wartość odniesienia, urządzenie pomiarowe)
 • Aspekty oceny systemów pomiarowych – powtarzalność, odtwarzalność i dokładność
 • Optymalizacja badań systemów pomiarowych w oparciu o model PISMOEA
 • Wpływ systemu pomiarowego na ocenę zdolności procesu i poprawną kwalifikację wyrobu
 • Procedura typu I (badanie Cg/Cgk) – wstępna ocena powtarzalności i dokładności systemu pomiarowego
 • Procedura typu II - badanie GRR metodą ARM
  • zasady stosowania, dobór próbek do badania
  • interpretacja algorytmu obliczeniowego (MS Excel)
  • interpretacja współczynników AV, EV, GRR, PV i TV
  • interpretacja współczynnika ndc (number of distinct categories)
  • wyznaczanie współczynnika %GG w odniesieniu do zmienności próbek, tolerancji lub zdolności procesu
  • metoda ANOVA - omówienie
   • pojęcie interakcji i jego praktyczne zastosowania
   • porównanie a wyników metodą ARM oraz ANOVA
  • eksperyment pomiarowy: badanie GRR cech ciągłych
 • Procedura typu III (badanie GRR w systemie bez wpływu operatora) - założenia, opis badania
 • Badanie GRR w pomiarach niepowtarzalnych
  • założenia dotyczące analizy systemów do pomiarów niepowtarzalnych
  • przygotowanie próbek – warunki niezbędne do uzyskania pozytywnego wyniku badania
  • zasady przeprowadzania eksperymentu (model eksperymentu, randomizacja)
  • analiza danych metodą ANOVA - interpretacja wyników
 • Atrybutywne systemy pomiarowe:
  • wprowadzenie, przygotowanie próbek, warunki przeprowadzania badania
  • metoda kappa: obliczenia i interpretacja wyników
  • ocena i interpretacja efektywności, fałszywych alarmów oraz błędnych akceptacji.
  • eksperyment pomiarowy: wykorzystanie metody kappa w ocenie wzrokowej
  • metoda detekcji sygnału: warunki stosowania, przygotowanie próbek, przeprowadzenie eksperymentu, obliczenia i interpretacja wyników
 • Zalecenia podręcznika AIAG MSA oraz wymagania normy IATF 16949 w zakresie planowania i oceny systemów pomiarowych
 • Wybrane wymagania specyficzne klientów w zakresie oceny systemów pomiarowych (Ford, VDA)
 • Szczególne przypadki systemów pomiarowych (nieopisane w podręcznikach)
 • Podsumowanie szkolenia – pytania i odpowiedzi

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz, czym są czynniki zmienności procesu i jaki mamy na nie wpływ.
 • Zrozumiesz interpretację współczynników zdolności procesu i ich wpływ na jakość produkcji.
 • Poznasz korzyści z wdrażania statystycznej oceny procesu.
 • Nabędziesz umiejętność doboru, prowadzenia i interpretacji kart kontrolnych.
 • Zrozumiesz wpływu systemu pomiarowego na ocenę procesu.
 • Nabędziesz umiejętność interpretacji współczynnika GRR oraz wynikających z niego możliwości doskonalenia systemu pomiarowego.
 • Poznasz metody oceny systemów atrybutowych.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za projektowanie i nadzór nad procesami technologicznymi oraz za dobór i ocenę systemów pomiarowych. W modelu kompetencji Formuły Jakości w szkoleniu powinni uczestniczyć kandydaci na: Inżyniera jakości w motoryzacji oraz Inżyniera procesu w motoryzacji. Sugerujemy również udział osób realizujących funkcje opisane w pozostałych profilach, czyli: pełnomocników ds. SZJ, Audytorów wewnętrznych oraz Liderów projektu w motoryzacji.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
 • bufet kawowy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

Cena nie obejmuje:

 • kosztów zakwaterowania