Analiza ryzyka w procesach w oparciu o wymagania specyfikacji IATF 16949:2016

Termin i czas szkolenia: 18.01-19.01.2024
2 dni, od 9:00 do 17:00

Miejsce: Kraków
Nr szkolenia: 02/24


Cena netto: 1 950,00 PLN
Cena brutto: 2 398,50 PLN

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu


Zakres szkolenia:

 • Proces, podejście procesowe i zarzadzanie procesami.
 • Ryzyko – definicja, prawdopodobieństwo i skutek.
 • Analiza ryzyka wg wymagań norm PN-EN ISO 9001.
 • Zarządzanie ryzykiem wg wymagań normy PN-ISO 31000.
 • Wybrane metody definiowania i zarzadzania ryzykiem – w teorii i praktyce.
 • Najczęstsze błędy w analizie ryzyka w procesach.

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Po szkoleniu uczestnicy posiadać będą WIEDZĘ w zakresie:
  • definiowania procesów i powiązań między nimi
  • wymagań normy PN-EN ISO 9001 odnośnie analizy ryzyka w procesach
  • wymagań normy PN-ISO 31000 odnośnie zarządzania ryzykiem
  • wybranych metod zarzadzania ryzykiem
 • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą POTRAFIĆ:
  • zinterpretować wymagania zapisane w ISO 9001 i IATF 16949
  • skutecznie i efektywnie zdefiniować procesy i powiązania między nimi
  • dokonać analizy ryzyka w procesach i pomiędzy procesami
  • prawidłowo zastosować wybrane metody analizy ryzyka
  • zdefiniować niezbędne działania związane ze określonymi ryzykami
 • Szkolenie ma na celu zbudować POSTAWĘ uczestników polegającą na uświadomieniu sobie:
  • znaczenia analizy ryzyka w zarzadzaniu organizacją
  • znaczenia wpływu ryzyka na skuteczność i efektywność procesów
  • znaczenia planów działań w zarzadzaniu ryzykiem
 • Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania analizy ryzyka w procesach.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do najwyższego kierownictwa, osób zarządzających systemami jakości opartymi na PN-EN ISO 9001:2015, właścicieli procesów, audytorów wewnętrznych i osób prowadzących analizę ryzyka w procesach.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
 • bufet kawowy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

Cena nie obejmuje:

 • kosztów zakwaterowania