VDA 5 – analiza systemów pomiarowych według wymagań rynku niemieckiego

Termin i czas szkolenia: 16.03.2023
1 dzień, od 9:00 do 17:00

Miejsce: Katowice
Nr szkolenia: 18/23


Cena netto: 1 050,00 PLN
Cena brutto: 1 291,50 PLN

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu


Zakres szkolenia:

 • Podstawowe założenia i struktura normy VDA 5
 • Podstawowe koncepcje
  • odchylenie standardowe oraz bias jako narzędzia statystyczne w ocenie niepewności pomiarowej
  • niepewność pomiarowa (standardowa, złożona, rozszerzona)
  • budżet niepewności pomiarowej
  • wyznaczanie niepewności pomiarowej a MPE
  • koncepcja systemu pomiarowego i procesu pomiarowego wg VDA 5
  • rozróżnienie oceny systemu pomiarowego oraz procesu inspekcji
  • wskaźniki jakości systemu pomiarowego (QMS) oraz procesu pomiarowego (QMP) i ich kryteria akceptacji
 • Zarządzanie procesem kontroli
  • zadania procesu kontroli
  • role i kompetencje
  • wpływ niepewności pomiaru na proces wytwarzania
  • wpływ niepewności pomiaru na decyzje dotyczące wyrobu
  • zarządzanie procesami kontroli oparte na zarządzaniu ryzykiem
  • ocena zdolności systemu i procesu pomiarowego
  • transferowalność dowodu zdolności
 • Podstawowe wymagania dla doboru systemów pomiarowych (kryterium rozdzielczości)
 • Wyznaczanie niepewności standardowych – omówienie, metody wyznaczania, interpretacja
 • Wyznaczania niepewności systemu pomiarowego (UMS) i procesu pomiarowego (UMP) w oparciu o wyniki z badań metodami I, II lub III
 • Wyznaczanie wskaźników zdolności systemu i procesu pomiarowego (QMS, QMP)
 • STUDIUM PRZYPADKU: Wyznaczanie rozszerzonej niepewności pomiarowej (UMS, UMP) oraz wskaźników jakościowych systemu i procesu pomiarowego (QMS, QMP) w oparciu o oceny przykładowego systemu pomiarowego i dostępne wyniki metod typu I i II
 • Ocena poprawności kontroli atrybutywnej – metoda kappa, metoda detekcji sygnału
 • Podsumowanie szkolenia, dyskusja, uwagi

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz kluczowe wymagania rynku niemieckiego w zakresie oceny systemów pomiarowych.
 • Zrozumiesz koncepcję oceny niepewności pomiarowej i jej wpływ na decyzje dotyczące wyrobów.
 • Dowiesz się, w jaki sposób konstruować budżet niepewności pomiarowej.
 • Zrozumiesz relację pomiędzy niepewnością pomiarową wg VDA 5 a metodologią AIAG MSA.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane pracowników odpowiedzialnych za analizę systemów pomiarowych (laborantów, inżynierów procesu, liderów procesu itp.), którzy w swojej pracy stykają się z klientami niemieckimi stosującymi wymagania VDA (np. Grupa VW, BMW).
UWAGA: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstawowych narzędzi i pojęć z zakresu MSA, takich jak: rozdzielczość systemu pomiarowego, dokładność pomiaru (bias), obliczanie i interpretacja współczynnika GR&R metodą średnich i rozstępów.

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad, bufet kawowy)
 • certyfikat

Cena nie obejmuje:

 • kosztów zakwaterowania