Regulamin korzystania z wersji RentACard

FUNKCJONALNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA

  1. Wersja RentACart programu proCONTROL jest przeznaczona do zastosowań komercyjnych.
  2. Użytkownik może dowolnie usuwać i tworzyć nowych użytkowników, pod warunkiem, że liczba jednocześnie istniejących użytkowników nie przekracza liczby wymienionej w zamówionym pakiecie.
  3. Użytkownik może dowolnie usuwać i tworzyć nowe karty kontrolne, pod warunkiem, że liczba kart nie przekracza liczby wymienionej w zamówionym pakiecie.
  4. Użytkownik może dowolnie usuwać i tworzyć nowe zapisy w kartach kontrolnych, pod warunkiem, że łączna liczba zapisów nie przekracza liczby wymienionej w zamówionym pakiecie.

DOSTĘPNOŚĆ

  1. Po upływie ważności pakietu, konta użytkowników i dane nie są usuwane, ale dostęp do nich będzie zablokowany.
  2. Po 30 dniach od zakończenia ważności pakietu konta użytkowników i wprowadzone dane zostaną trwale usunięte.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma PRONOST nie może zagwarantować, że Oprogramowanie lub Witryny PRONOST będą zawsze funkcjonować bez zakłóceń, opóźnień lub błędów. Na jakość komunikacji oraz użytkowania Oprogramowania lub Witryn PRONOST może wpływać wiele czynników, które mogą powodować błędy w komunikacji, w tym między innymi: sieć lokalna, firewall, dostawca usług internetowych, publiczny Internet, publiczna komutowana sieć telefoniczna oraz zasilanie. Firma PRONOST nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy lub opóźnienia spowodowane awarią lub wadą jakiegokolwiek z tych elementów lub innych elementów będących poza jej kontrolą.