Misja

Stworzenie innowacyjnej i rentownej organizacji, zapewniającej naszym pracownikom możliwość rozwoju, opartej na zasadach etyki społecznej, transferującej wiedzę dającą naszym klientom potencjał do wzrostu.

Wizja

Jakość organizacji nigdy nie będzie lepsza niż jakość tworzących ją umysłów.

Polityka Jakości jest częścią Strategii Spółki i wpisuje się w naszą Misję i Wizję. Polityka Jakości realizowana jest przez dążenie do następujących celów strategicznych, które wyznaczono w oparciu o Strategię Błękitnego Oceanu

 • Poznanie i zrozumienie potrzeb Klienta, aby je efektywnie zaspokajać, a gdy to możliwe wnosić więcej niż Klient oczekuje,
 • Zwiększanie rentowności przedsiębiorstwa poprzez reinwestycje finansowe i nowe technologie informatyczne,
 • Planowanie, realizowanie, mierzenie i doskonalenie funkcjonowania procesów organizacji,
 • Dysponowanie zmotywowanym zespołem pracowników, trenerów i konsultantów o najwyższym poziomie wiedzy, który gwarantuje jednocześnie najwyższą jakość naszych usług.

Założone cele osiągamy dzięki poniższym działaniom zaś stopień ich realizacji oceniamy na podstawie mierników:

 • Badanie Satysfakcji Klienta, aby identyfikować obszary w realizowanych usługach, które można doskonalić 
  miernik: Satysfakcja Klienta
 • Badanie osiągów finansowych, aby poprzez różne działania maksymalizować rentowność firmy 
  mierniki: Rentowności, Płynności, Efektywności
 • Badanie funkcjonowania procesów, aby jeszcze efektywniej zarządzać zasobami 
  mierniki: Dojrzałość Realizacji Procesów
 • Badanie motywacji i zadowolenia personelu aby wyznaczać ścieżki rozwoju na których pracownicy Spółki podnoszą systematycznie swoje kwalifikacje poprzez samokształcenie i szkolenia zewnętrzne 
  miernik: Satysfakcja Personelu

Mając świadomość naszej Wizji i Misji, Zarząd i wszyscy pracownicy deklarują Ciągłe Doskonalenie siebie i procesów funkcjonujących w firmie, aby zapewniać wzrost skuteczności i efektywności Systemu Zarządzania Jakością.

Wszystkie projekty realizowane są zgodnie z firmową metodyką, ciągle doskonaloną i rozwijaną poprzez narzędzia informatyczne, które służą sprawnemu zarządzaniu danymi i wiedzą, w interesie Klienta oraz Firmy.

Zarząd zapewnia, że Polityka Jakości jest znana i stosowana przez wszystkich pracowników i współpracowników firmy PRONOST.