Planowanie jakości i zarządzanie jakością w projektach ‑ dobre praktyki w wytycznych PN-ISO 10005:2018 i ISO 10006:2018

Termin i czas szkolenia: 26.09-27.09.2024
2 dni, od 9:00 do 17:00

Miejsce: Radocza k. Wadowic
Nr szkolenia: 75/24


Cena netto: 1 950,00 PLN
Cena brutto: 2 398,50 PLN

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu


Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie
 • Kluczowe elementy zarządzania jakością w organizacjach
 • Plany jakości
 • Systemy zarządzania jakością w projektach
 • Odpowiedzialność zarządzających w projektach
 • Zarządzanie zasobami w projektach
 • Realizacja produktu/usługi w projektach
 • Pomiar, analiza i doskonalenie w projektach
 • Podsumowanie

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Po szkoleniu uczestnicy posiadać będą WIEDZĘ w zakresie:
  • Wytycznych dotyczących planowania jakości i zarządzania jakością w projektach zawartych w PN-ISO 10005:2018 i PN-ISO 10006:2018.
  • Kluczowych elementów niezbędnych do skutecznego i efektywnego planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
  • Ról, odpowiedzialności i uprawnień związanych z planowaniem jakości i zarządzaniem jakością w projektach.
  • Wykorzystania wytycznych zawartych w PN-ISO 10005:2018 i PN-ISO 10006:2018 do doskonalenia procesu planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
 • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą UMIELI:
  • Wykorzystać wytyczne zawarte w PN-ISO 10005:2018 i PN-ISO 10006:2018 do zaprojektowania, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia procesu planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
  • Definiować role, odpowiedzialności i uprawnienia osób uczestniczących w procesie planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
  • Audytować i dokonywać przeglądów procesu planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
  • Doskonalić proces planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
 • Szkolenie ma na celu zbudować POSTAWĘ uczestników polegającą na uświadomieniu sobie:
  • Roli, odpowiedzialności i uprawnień w procesie planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
  • Znaczenia aktywnego zaangażowania uczestników zespołów i całej organizacji skuteczny i efektywny proces planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.
 • Celem szkolenia jest:
  • Umożliwienie wykorzystania dobrych praktyk zawartych w wytycznych PN-ISO 10005:2018 i PN-ISO 10006:2018 w ustanowieniu, wdrożeniu, utrzymaniu i doskonaleniu skutecznego i efektywnego procesu planowania jakości i zarządzania jakością w projektach.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest do:
  • wszystkich, którzy zarządzają organizacjami
  • osób pełniących lub zamierzających pełnić role właścicieli procesów
  • osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje zarządcze na różnych szczeblach organizacji
  • osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje związane z zarządzaniem jakością w organizacji
  • osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje związane z zarządzaniem projektami
  • osób pełniących lub zamierzających pełnić rolę liderów projektów
  • uczestników zespołów projektowych
  • osób zajmujących systemami zarządzania jakością zgodnymi z ISO 9001 i IATF 16949
  • osób pełniących lub zamierzających pełnić role audytorów wewnętrznych.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
 • bufet kawowy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

Cena nie obejmuje:

 • kosztów zakwaterowania