Outsourcing

Zachęcamy do skorzystania z outsourcingowego modelu zarządzania systemem, audytów wewnętrznych, audytów dostawców.

Rozwiązanie takie, polegające na przeniesieniu odpowiedzialności na osoby spoza organizacji, pozwala na podstawie obiektywnej, niezależnej oceny na maksymalną efektywność działań.

Nasza firma oferuje Państwu doświadczonych konsultantów z uprawnieniami audytorów IATF dla ISO/TS 16949 oraz ISO 9001

Outsourcing zarządzania systemem

Małe i mikroprzedsiębiorstwa posiadające certyfikowane systemy zarządzania jakością powinny realizować wszystkie funkcje wymagane przez te systemy, takie jak nadzór nad dokumentacją i zapisami, prowadzenie audytów wewnętrznych, przygotowywanie i przeprowadzanie przeglądów zarządzania itp.
Z drugiej strony koszty związane z przeszkoleniem i zatrudnianiem wykwalifikowanego pracownika, który zajmuje się tym obszarem, są dla małych firm często zbyt wysokie.

Rozwiązaniem tego problemu jest skorzystanie z naszej oferty zewnętrznego zarządzania systemem.
W ramach oferowanej usługi proponujemy pomoc w utrzymywaniu systemów jakości i środowiska przez doświadczonych konsultantów, z dużym doświadczeniem na stanowiskach pełnomocników systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem. Gwarantujemy profesjonalną i zaangażowaną pomoc przy obsłudze systemów zarządzania firm, połączoną zdoradztwem w zakresie: tworzenia i zarządzania dokumentacją, przygotowywania audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz przygotowywania materiałów na przeglądy zarządzania.

Zapewniamy profesjonalną jakość świadczonych usług i dobrze funkcjonujące systemy zarządzania jakością przy zachowaniu niskich kosztów.

Audyty wewnętrzne

Jedną z podstawowych przeszkód w osiągnięciu obiektywizmu przez audytorów wewnętrznych w przedsiębiorstwie jest ich uzależnienie od swojej pozycji w strukturze organizacyjnej i obawa przed konsekwencjami wskazywania niezgodności. Często względy koleżeńskie a czasami również obawa przed zwierzchnikiem sprawiają, że rezultaty audytów wewnętrznych nie są obiektywne.

Audyty wewnętrzne przeprowadzane przez firmę zewnętrzną są wolne od tego balastu, co pozwala zachować obiektywizm uzyskanej oceny.

Klient korzystający z outsourcingowego modelu audytów wewnętrznych wykorzystuje dodatkową zaletą takiego rozwiązania – korzysta z wiedzy zgromadzonej przez audytorów w innych przedsiębiorstwach umożliwiającej zaoferowanie przez nich lepszych, bardziej efektywnych rozwiązań.

Audyty dostawców

Przemysł szczególną wagę przykłada do rozwoju współpracy między klientami i dostawcami. Jednym z elementów tej współpracy jest współudział klienta w tworzeniu i doskonaleniu mechanizmów zapewniania jakości u dostawcy. Kluczowym składnikiem wspomnianego procesu są audyty dostawców, pozwalające wytyczać kierunki dalszego ichrozwoju. Również w tym przypadku możemy zaoferować państwu swoje doświadczenie i wiedzę.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o ofercie, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy na adres biuro@pronost.pl