Narzędzia jakości i standaryzacja pracy dla pracowników produkcji

Termin i czas szkolenia: 20.05-21.05.2024
2 dni, od 9:00 do 17:00

Miejsce: Radocza k. Wadowic
Nr szkolenia: 44/24


Cena netto: 1 950,00 PLN
Cena brutto: 2 398,50 PLN

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu


Zakres szkolenia:

 • Jakość i ciągłe doskonalenie – miejsce i rola w organizacji
 • Proces i podejście procesowe
 • Standard, standaryzacja i praca standaryzowana
 • Filozofia Kaizen i Lean Manufacturing
 • Marnotrawstwo, braki, reklamacje vs skuteczność i efektywność
 • Problem i narzędzia rozwiązywania problemów:
  • Strumień wartości
  • Analiza Pareto
  • Burza mózgów
  • Diagram przyczynowo-skutkowy (Diagram Ishikawy)
  • 5S
  • 5W
  • 5W1H
  • Plan działania
  • Analiza 8D
  • Analiza błędu ludzkiego
  • Lista kontrolna
  • Poka Yoke
  • QRQC
 • Zespół i współpraca w zespole
 • Zakończenie szkolenia, podsumowanie

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz rolę jakości i ciągłego doskonalenia w organizacji oraz Twoje odpowiedzialności w tych obszarach.
 • Zapoznasz się z podstawami podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją – w tym na swoim stanowisku pracy.
 • Poznasz zasady filozofii Kaizen i Lean Management.
 • Nauczysz się dostrzegać marnotrawstwo, identyfikować je i poznasz narzędzia do jego eliminacji.
 • Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i narzędzia do dostrzegania, definiowania i rozwiązywania problemów.
 • Poznasz role i zasady współpracy w zespole.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest adresowane do każdego pracownika produkcji – szczególnie do osób, które dopiero rozpoczynają pracę.
 • Szkolenie może być elementem obowiązkowych szkoleń dla nowych pracowników.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
 • bufet kawowy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

Cena nie obejmuje:

 • kosztów zakwaterowania