Lean i Kaizen – optymalizacja i doskonalenie procesów w biurach i usługach

Termin i czas szkolenia: 27.04-28.04.2023
2 dni, od 9:00 do 17:00

Miejsce: Kraków
Nr szkolenia: 36/23


Cena netto: 1 950,00 PLN
Cena brutto: 2 398,50 PLN

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu


Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie
 • Podstawy filozofii Lean Manufacturing i Kaizen
 • Kluczowe elementy optymalizacji i ciągłego doskonalenia
  • Podejście procesowe i zarządzanie procesami
  • PDCA
  • Standard i praca standaryzowana
  • Środowisko i kultura doskonalenia
  • Cele i mierniki
  • Lider i jego rola
  • Zespół
 • Narzędzia ciągłego doskonalenia
  • 5S
  • Diagram Ishikawy
  • Diagram Żółwia
  • Wywiad z pracownikiem
  • Zapobieganie błędom
  • Kanban
  • Visual Management
  • VSM – mapa strumienia wartości
  • TPM
  • SMED
  • Audyt
 • Lean w biurach i usługach - przykłady:
  • Sprzedaż i marketing
  • Zakupy
  • Finanse
  • Obsługa klienta
  • Kadry
 • Podsumowanie

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Po szkoleniu uczestnicy posiadać będą WIEDZĘ w zakresie:
  • korzyści z Kaizen, Lean, 5S i standardów
  • kluczowych elementów niezbędnych do skutecznego i efektywnego procesu ciągłego doskonalenia
  • narzędzi ciągłego doskonalenia
  • najczęściej popełnianych błędów przy wdrażaniu i stosowaniu Kaizen
 • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą UMIELI:
  • systematycznie i systemowo stosować Kaizen w swoim obszarze
  • korzystać z narzędzi wspomagających wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie standardów
  • identyfikować marnotrawstwo
  • prowadzić działania doskonalące w swoich obszarach
 • Szkolenie ma na celu zbudować POSTAWĘ uczestników polegającą na uświadomieniu sobie:
  • swojej roli w procesie ciągłego doskonalenia
  • umiejętności łączenia swoich celów i działań z działaniami innych
 • Celem szkolenia jest:
  • zrozumienie zasad Kaizen, Lean Manufacturing, 5S i standaryzacji
  • nabycie umiejętności stosowania zasad Kaizen w swoim obszarze
  • ostrzeżenie przed najczęściej popełnianymi błędami

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest do:
  • wszystkich, którzy chcą utrzymać bezpieczeństwo, skuteczność i efektywność na swoich stanowiskach pracy / swoich obszarach działania
  • osób zajmujących się optymalizacją i doskonaleniem procesów
  • osób zarządzających formalnie lub nieformalnie

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
 • bufet kawowy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

Cena nie obejmuje:

 • kosztów zakwaterowania