Kompetencyjny model zarządzania zasobami ludzkimi

Dla każdej organizacji szczególnie istotnym jest, aby plany dotyczące pozyskiwania, zatrudniania i rozwoju pracowników były opracowywane w oparciu o strategię organizacji, ale również o indywidualny potencjał pracowników. Powinny stanowić one część całościowej polityki organizacji dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi.

Personel musi być właściwie rekrutowany, szkolony oraz motywowany, by efektywnie realizować przydzielone mu zadania.

Nasi specjaliści pomogą Państwo w opracowaniu optymalnych technik rekrutacyjnych oraz motywacyjnych, dzięki którym pracownicy stale będą zwiększali swoją wartość dla firmy, tworząc jednocześnie coraz lepszy i bardziej usatysfakcjonowany zespół.

Rozwój podejścia procesowego sprawia, że coraz częściej organizacje muszą się mierzyć z przebudową modeli zarządzania zasobami ludzkimi w orientacji procesowej. Z naszego doświadczenia wiemy że sprawia to im wiele trudności. Wymagania standardów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi wymagają w odniesieniu do Top Managementu następujących działań:

  • Budowy struktury organizacji procesowej
  • Strategicznego zapewnienia zasobów – biznes plan, budżety osobowe
  • Definiowania wymogów kompetencyjnych – wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, szkolenia – przygotowania wymogów (matryc) kompetencjnych
  • Definiowania zakresów odpowiedzialności i uprawnień pracowników
  • Badania satysfakcji personelu – narzędzie poznania świadomości, motywatorów i demotywatorów, określania celów i budowania polityki motywacyjnej
  • Polityki motywacyjnej zorientowanej kompetencyjnie

Przygotowaliśmy więc ofertę adresowaną do wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych pragnących rozwijać swoje systemy zarządzania w zakresie modeli kompetencyjnego zarządzania zasobami ludzkimi.

Doradztwo obejmuje realizację następujących działań:

  • ocenę wstępną przedsiębiorstwa
  • szkolenie grupy pracowników z zakresu budowy i zarządzania kompetencyjnymi modelami zasobów ludzkich w orientacji procesowej
  • wizyty konsultanta związane z przygotowaniem koniecznych zmian organizacyjnych i dokumentacyjnych
  • wizyty konsultanta związane z nadzorem nad procesem wdrażania modelu

W celu uzyskania szczegółowych informacji o ofercie, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy na adres biuro@pronost.pl