Co to jest część TLD w wymaganiach Grupy VW?

Autor: Renata Sojka
Opublikowano: 29-01-2018

Czy analizując rysunki klientów Grupy VW zastanawiałeś się, co oznacza skrót TLD widoczny w tabelce w prawym dolnym rogu? Jeśli nie, to zachęcam do przeczytania poniższego artykułu, gdyż obecność tego oznaczenia wskazuje, że twoja firma produkuje części, w których występują charakterystyki uznane przez klienta za istotne z punktu widzenia prawa lub bezpieczeństwa.

Podczas procesu rozwoju oraz produkcji samochodów, producenci muszą zapewnić, że ich produkty są zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Producenci są odpowiedzialni za zarządzanie dokumentacją potwierdzającą, że wszystkie minimalne wymogi prawne zostały spełnione. Jest to więc temat ściśle związany z odpowiedzialnością producenta za wyrób.

Ciekawe podejście do wspomnianego zagadnienia stosuje Grupa VW, która oprócz wymagań związanych z odpowiedzialnością za wyrób i wymogami prawa wprowadziła pojęcie części ważnych funkcjonalnie FWT (Function Important Parts). Koncepcja ta polega na tym, że dla grupy produktów tworzy się tzw. arkusze TLD na których inżynierowie projektu wskazują charakterystyki techniczne istotne z perspektywy spełnienia wymagań prawnych, bezpieczeństwa czy funkcji. Arkusze te są następnie wytycznymi dla całego łańcucha dostaw (jako wymaganie specyficzne klienta CSR) i zobowiązują producentów części do odpowiedniego gromadzenia zapisów oraz weryfikowania i dokumentowania zgodności wybranych charakterystyk.

Na załączonym poniżej schemacie możemy rozszyfrować przykładowe kodowanie ukryte w numerze arkusza TLD. Podobny ciąg znaków można znaleźć w szeregu norm przywołanych na rysunku części. Arkusze TLD stanowią deklarację głębokiej analizy charakterystyk począwszy od finalnego pojazdu przez kolejne systemy i podsystemy aż do pojedynczej części (części TLD).

Arkusze TLD najwyższego rzędu (z najniższym numerem) są zawsze poglądowe, zawierają rysunki oraz listę kolejnych arkuszy dla konkretnych grup, w których znajdziemy szczegóły związane z miejscem montażu części oraz dalsze odniesienia. Każdy kolejny arkusz zmierza w stronę specyfikacji części, wraz z informacją w jakich pojazdach jest ona montowana, aby na końcu tego łańcuszka powiązań wskazać konkretną normę lub warunki techniczne, w których wyszczególniona jest charakterystyka podlegająca obowiązkowi dokumentowania (charakterystyka D/TLD) oraz podstawa prawna uzasadniająca ten obowiązek .

W obliczu zmian jakie mają miejsce w branży automotive, w tym w związku z ogromnym naciskiem na spełnianie wymagań prawnych i dotyczących bezpieczeństwo wyrobu, powyższy standard Grupy VW nabiera jeszcze większego znaczenia. Przede wszystkim NAM dostawcom, ułatwia zrozumienie kryteriów niezbędnych do realizacji specyficznych wymagań. Należy podkreślić, że Grupa VW wymaga, aby w całym łańcuchu dostaw w sposób szczególny nadzorować części oznaczone jako TLD. Szczególny tryb postępowania z częściami TLD nie odnosi się wyłącznie do samej części, ale wpływa na wiele obszarów systemu zarządzania jakością, w tym między innymi na nadzór nad dokumentacją techniczną, archiwizację, zabezpieczenie procesu i jego parametrów a także odpowiednie szkolenia pracowników. Konieczne jest również zabezpieczenie odpowiednich zasobów – Charakterystyki D/TLD muszą by weryfikowane minimum 1 raz na 12 miesięcy w wyniki weryfikacji archiwizowane przez 15 lat. Szczegółowe wytyczne na ten temat znajdziemy w punktach 8.2.3.1.2, 8.3.3.3 oraz 9.2 specyficznych wymaganiach Grupy VW do normy IATF 16946.

Wymagania użytkowników samochodów stale rosną a wraz z nimi zwiększają się oczekiwania producentów OEM. Wśród tych wymagań bezpieczeństwo wyrobu będzie zawsze jednym z najważniejszych priorytetów. W związku z tym niezwykle istotne jest, abyśmy dobrze zrozumieli specyficzne wymagania klienta i zaprojektowali System Zarządzania Jakością w taki sposób, aby wraz z wartością dodaną dla naszej organizacji w pełni sprostać oczekiwaniom klienta.