Analiza łańcuchów wymiarowych

Termin i czas szkolenia: 26.06.2023
1 dzień, od 9:00 do 17:00

Miejsce: Warszawa
Nr szkolenia: 57/23


Cena netto: 1 450,00 PLN
Cena brutto: 1 783,50 PLN

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu


Zakres szkolenia:

 • Łańcuchy wymiarowe – koncepcja, podstawowe definicje.
  • Łańcuchy proste i złożone, konstrukcyjne, montażowe i technologiczne.
  • Struktura łańcucha – wymiary niezależne i wymiar zależny.
  • Równanie łańcucha (funkcja wymiarowa).
  • Równanie wymiarów nominalnych, równania odchyłek i równanie tolerancji.
  • Kryteria ustalenia wymiaru zależnego.
 • Analiza wymiarowa. Obliczanie odchyłek granicznych.
  • Metody deterministyczne i stochastyczne.
  • Metoda minimum/maksimum.
  • Metoda rachunku różniczkowego – rozwinięcia funkcji wymiarowej w szereg Taylora.
  • Analiza łańcuchów wymiarowych na przykładach łańcuchów liniowych i płaskich. Zadanie proste i odwrotne. Obliczanie odchyłek wymiaru zależnego. Warunek rozwiązalności zdania analizy przy szukaniu odchyłek jednego z wymiarów niezależnych. Przykłady.
 • Synteza łańcuchów wymiarowych
  • Wyznaczanie tolerancji wymiarów niezależnych.
  • Metoda jednakowej klasy tolerancji. Zasady ustalania odchyłek n-1 wymiarów niezależnych oraz obliczanie odchyłek n-tego wymiaru niezależnego.
  • Zasada najkrótszych łańcuchów wymiarowych. Przykłady.
 • Zamienność
  • Zamienność montażowa pojedynczych części i zespołów.
  • Zamienność całkowita i częściowa.
  • Zamienność konstrukcyjna (ogniwa regulacyjne nastawne i wymienne), technologiczna (naddatek obróbkowy jako ogniwo regulacyjne) i selekcyjna. Przykłady.
 • Łańcuchy geometryczno-wymiarowe
  • Modelowanie łańcuchów geometryczno-wymiarowych – wprowadzanie tolerancji geometrycznych do równań łańcuchów. Przykłady.
 • Analiza rysunków przedstawionych przez uczestników
  • Dyskusja nad obliczeniami łańcuchów wymiarowych na przykładzie rysunków wskazanych przez uczestników szkolenia.

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz najważniejsze wymagania związane z poprawnym definiowaniem i odczytywaniem łańcuchów wymiarowych.
 • Zrozumiesz wpływ poprawnego definiowania łańcuchów wymiarowych na spełnienie wymagań produktu.
 • Poznasz kluczowe problemy związane z formułowaniem łańcuchów wymiarowych i dowiesz się, jak je rozwiązywać w praktyce projektowej.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do konstruktorów, pracowników laboratoriów oraz inżynierów procesu i jakości, którzy w swojej praktyce zawodowej stykają się z tematyką łańcuchów wymiarowych i są odpowiedzialni za ich prawidłowe definiowanie lub pomiary.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad)
 • bufet kawowy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

Cena nie obejmuje:

 • kosztów zakwaterowania