Szkolenia e-learningowe


E-learning:
Odpowiedzialność producenta za wyrób

Odpowiedzialność producenta za wyrób to zagadnienie niezwykle istotne w obszarach przemysłu wytwarzających produkty, których stosowanie może wiązać się z zagrożeniem dla użytkownika. Błędy popełnione w fazie planowania, projektowania wyrobu lub projektowania procesu mogą spowodować poważne konsekwencje dla użytkownika końcowego, łącznie z zagrożeniem dla zdrowia lub utratą życia.

Produkty niebezpieczne dla użytkowników muszą być naprawiane bądź usuwane z rynku na koszt producenta. Sytuację zagrożenia może stwierdzić sam producent lub też organ nadzoru rynku. Zbyt duża liczba wadliwych produktów lub niepełna identyfikowalność, zmuszająca do prowadzenia szerokiej akcji przywoławczej, mogą generować ogromne koszty dla przedsiębiorstwa, często decydujące o jego dalszej przyszłości.

Dlatego też wytwórcy przykładają ogromną wagę do właściwego planowania procesów projektowych i produkcyjnych z myślą o jak największym bezpieczeństwa wyrobu.

Wymagania dotyczące odpowiedzialności za produkt niebezpieczny wynikają między innymi z normy ISO/TS 16949. Formułują je również klienci w swoich wymaganiach specyficznych (Customer Specific Requirements). Przykładowo VW oczekuje, że pracownicy przedsiębiorstwa byli szkoleni z tej tematyki przez zewnętrzną firmę szkoleniową. Wychodząc na przeciw tym potrzebom przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie obejmujące wspomnianą tematykę.


Szkolenie prowadzone jest formie e-learningowej, co:

 • pozwala na naukę we własnym tempie i w dogodnym czasie
 • daje możliwość samodzielnego zapoznania się z materiałami pomocniczymi oraz źródłami internetowymi
 • jest atrakcyjną formę prezentacji materiału z odczytem tekstu prezentacji przez profesjonalnego lektora
 • pozwala na weryfikację przyswajanej wiedzy za pomocą testów

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • dowiesz się, jakie wymagania prawne związane z wyrobem niebezpiecznym obowiązują w Polsce i innych krajach
 • poznasz konsekwencje wprowadzenia na rynek wadliwego wyrobu
 • dowiesz się, kiedy producent odpowiada za szkodę wyrządzoną przez wadliwy wyrób
 • dowiesz się, jak zminimalizować ryzyko związane z wprowadzaniem na rynek wadliwego wyrobu
 • zrozumiesz, jak zwiększać bezpieczeństwo wyrobu poprzez doskonalenie systemu zarządzania jakością
 • poznasz obowiązki i prawa producenta
 • spełnisz wymagania swoich klientów związane ze znajomością tematyki odpowiedzialności za wyrób

Aby zarejestrować się jako uczestnik e-kursu i rozpocząć szkolenie, wykonaj 3 proste kroki:

(1) Pobierz i wypełnij kartę zgłoszenia, a następnie prześlij ją faksem na numer 334447355 lub zeskanuj i wyślij na adres biuro@pronost.pl

(2) Opłać fakturę pro-forma, którą otrzymasz po przesłaniu karty zgłoszenia.

(3) Przejdź na stronę ekursy.pronost.pl, zarejestruj się jako użytkownik witryny (jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś), a następnie wybierz z listy właściwy kurs i zaloguj się podając swoją nazwę użytkownika oraz klucz dostępu otrzymany drogą mailową.


Koszt uczestnictwa:
Udział w szkoleniu + cerfyfikat w wersji elektronicznej – 299 zł netto
Udział w szkoleniu + cerfyfikat w formie wydruku – 329 zł netto

E-learning:
Statystyczne Sterowanie procesami SPC – podstawowe wymagania

Statystyczne sterowanie procesami SPC to jedno z najważniejszych narzędzi zapewnienia jakości. Dzięki ocenie statystycznej procesów można badać tylko część wytwarzanych wyrobów i tym samym minimalizować liczbę pomiarów. Z drugiej strony, sterowalne procesy dają o wiele większą szansę na uzyskanie wyrobów zgodnych ze specyfikacją niż kontrola stuprocentowa. Warunkiem koniecznym do wdrożenia statystycznej oceny procesów jest jednak zastosowanie odpowiednich narzędzi oraz pozyskanie przez pracowników wystarczających kwalifikacji. Tę kluczową wiedzę niezbędną do skutecznego niezbędnych narzędzi zawiera szkolenie „Statystyczne sterowanie procesami SPC – podstawowe wymagania”.


Szkolenie prowadzone jest w formie e-learningowej, co:

 • pozwala na naukę we własnym tempie i w dogodnym czasie
 • daje możliwość samodzielnego zapoznania się z materiałami pomocniczymi
 • jest atrakcyjną formą prezentacji materiału z odczytem tekstu przez profesjonalnego lektora
 • pozwala na weryfikację przyswajanej wiedzy za pomocą testów

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz, czym są czynniki zmienności procesu i jaki mamy na nie wpływ
 • Zrozumiesz interpretacje współczynników zdolności procesu i ich wpływ na jakość produkcji
 • Poznasz korzyści z wdrażania statystycznej oceny procesu
 • Nabędziesz umiejętność doboru, prowadzenia i interpretacji kart kontrolnych

Aby zarejestrować się jako uczestnik e-kursu i rozpocząć szkolenie, wykonaj 3 proste kroki:

(1) Pobierz i wypełnij kartę zgłoszenia, a następnie prześlij ją faksem na numer 334447355 lub zeskanuj i wyślij na adres biuro@pronost.pl

(2) Opłać fakturę pro-forma, którą otrzymasz po przesłaniu karty zgłoszenia.

(3) Przejdź na stronę ekursy2.pronost.pl, zarejestruj się jako użytkownik witryny (jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś), a następnie wybierz z listy właściwy kurs i zaloguj się podając swoją nazwę użytkownika oraz klucz dostępu otrzymany drogą mailową.


Koszt uczestnictwa:
Udział w szkoleniu + cerfyfikat w wersji elektronicznej – 399 zł netto
Udział w szkoleniu + cerfyfikat w formie wydruku – 429 zł netto