Polityka Prywatności Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o

Data ostatniej aktualizacji: 15.01.2024

Dziękujemy za korzystanie z usług firmy Pronost. Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników o tym, w jaki sposób gromadzimy, używamy, udostępniamy i chronimy ich dane osobowe. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią tego dokumentu.

  1. Gromadzenie danych osobowych

Podczas korzystania z naszych usług możemy gromadzić różne rodzaje danych osobowych, w tym informacje identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz informacje dotyczące użytkowania naszych produktów i usług.

  1. Cel gromadzenia danych

Gromadzimy dane osobowe w celu świadczenia naszych usług, dostosowywania ich do indywidualnych potrzeb użytkowników, analizy trendów użytkowania, zapewnienia bezpieczeństwa oraz dostosowania i ulepszania naszych produktów i usług.

  1. Udostępnianie danych osobowych

Nie udostępniamy danych osobowych użytkowników osobom trzecim bez ich wyraźnej zgody, chyba że wymaga tego prawo lub jest to konieczne do świadczenia usług. W przypadku udostępniania danych osobowych, podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić prywatność użytkowników.

  1. Bezpieczeństwo danych

Podjęliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą czy ujawnieniem. Wdrożyliśmy procedury zabezpieczające i technologie, aby zminimalizować ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych.

  1. Pliki cookie i technologie śledzenia

Nasza firma może używać plików cookie i innych technologii śledzenia w celu zbierania informacji o korzystaniu z naszych stron internetowych i aplikacji. Używamy tych informacji w celach analitycznych, personalizacji treści oraz dostosowania i ulepszania naszych usług.

  1. Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo do dostępu, poprawiania, usuwania oraz przenoszenia swoich danych osobowych. Mogą również wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt na adres podany na dole niniejszej polityki.

  1. Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności może być okresowo aktualizowana, a wszelkie zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej. Zaleca się regularne sprawdzanie naszej polityki prywatności, aby być na bieżąco z naszymi praktykami.

  1. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem: biuro@pronost.pl.

Dziękujemy za zaufanie i korzystanie z naszych usług.

Z poważaniem,

Zespół Pronost