Budowanie zespołu i współpraca

Zakres szkolenia:

 • Budowanie i rozwój zespołu
 • Cechy efektywnych zespołów
  • Etapy tworzenia się zespołów
  • Role zespołowe – Teoria ról pełnionych w zespole zgodnie z założeniami M. Belbina
  • Autodiagnoza własnej roli w zespole
 • Współpraca w zespole
  • Budowanie współpracy w zespole
  • Współpraca czy rywalizacja? – czyli w jaki sposób budować relacje w zespole - Lider zespołu – cechy dobrych przywódców
  • „Expose szefa” – jako skuteczne narzędzie zarządzania zespołem, ustalania zasad i budowania współpracy
  • Wpływanie na postawy i zachowania członków zespołu
  • Praca wspólna – wartość dodana
  • Współpraca na spotkaniach Kół Jakości
 • Komunikacja w zespole
  • Przepływ informacji pomiędzy członkami zespołu i pomiędzy działami
  • Komunikowanie się a informowanie
  • Rola informacji zwrotnej

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Dowiesz się, jakie warunki są niezbędne do zbudowania efektywnego zespołu.
 • Zrozumiesz, jak ważną rolę odgrywają poprawne mechanizmy komunikacyjne.
 • Zrozumiesz, jak relacje w zespole wpływają na jego metody i efektywność funkcjonowania.

Adresaci szkolenia:

 • Osoby zarządzające zespołami ludzkimi, chcące poprawić ich funkcjonowanie.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)